Politikk

Åpner 10 stemmelokaler: Nå kan du forhåndsstemme

Nå åpner valgbrakkene. Valgansvarlig i Stavanger kommune oppfordrer innbyggerne til å forhåndstemme ved årets kommunevalg.

Torsdag klokken 10.00 åpner ti valgbrakker i Stavanger, hvor du kan forhåndsstemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. Martha Rødde, valgansvarlig i Stavanger kommune, peker på en stor fordel ved å forhåndsstemme.

– Du kan stemme hvor som helst i landet og du kan gjøre det når du selv har tid og anledning. Forhåndstemming gir velgerne mye større fleksibilitet, sier Rødde til RA.

Martha Rødde valgansvarlig Stavanger kommune kommunevalget 2023 Kommune- og fylkestingsvalget 2023

For studenter som bor i andre byer er det særlig gunstig å avlegge stemme allerede nå.

– For dem er det en veldig god mulighet. På selve valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du bor i.

Flere valgbrakker

Ved stortingsvalget i 2021 forhåndsstemte 43.476 Stavanger-innbyggere, noe som var rekordhøyt. Rødde håper trenden vil fortsette.

– Forhåndsstemningen har økt jevnt å trutt siden første valgbrakke på torget. I 2021, under pandemien, oppfordret vi folk til å forhåndsstemme, fordi vi ikke visste hvordan situasjonen ville være på valgdagen. Det ble tatt veldig godt imot. Vi håper det har satt seg litt slik at vi får tilsvarende tall ved årets valg, sier hun.


Valgbod utenfor Stavanger Ishall.

Ved forrige kommunevalg i 2019 forhåndsstemte 21,2 prosent. I år har kommunen satt opp tre nye valgbrakker for å gjøre stemmegivningen mer tilgjengelig.

– Nå kan man også stemme på Gausel, Sunde og Kvernevik bydelshus og Lervigtunet Park. Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at så mange som mulig kan forhåndsstemme. At vi kan spre oss bredt ut i kommunen er viktig, både for politikerne, valgstyret og administrasjonen, sier hun.

---

Her kan du forhåndsstemme:

 • Torget i Stavanger sentrum
 • Hillevåg torg ved Kilden
 • Hundvågkrossen
 • Siddishallen
 • Gausel
 • Lervigtunet Park
 • Sunde og Kvernevik bydelshus
 • Tastasenteret
 • Innbyggerservice i Vikevåg og Judaberg

Åpningstider finner du her.

---

Trenger kun legitimasjon

For å avgi stemme må man kun ha med legitimasjon, understreker Rødde.

– Hvis man har valgkort, er det fint om man har det med fordi gjør det enklere, men det er ikke en nødvendighet. Det viktigste er legitimasjon med bilde og fødselsdato. Da kan man stemme så mye man vil.

Valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 var totalt 66,1 prosent. Valgdeltakelsen var lavest blant unge og innbyggere med innvandrerbakgrunn. Dette har Stavanger kommune forsøkt å gjøre noe med.

– Vi skal ha økt oppmerksomhet i aldersgruppen 20–24 år, og vi har en del ekstra informasjon som går på TikTok, Snapchat og Instagram. I tillegg har vi fått kopiert opp informasjon på ulike språk, for å treffe velgere med innvandrerbakgrunn. Alle vet det er valg, men hvem som kan stemme og hvor kan man stemme, er viktig for oss.

---

FAKTA

 • Valgdagen i år er 11. september. I Stavanger er det også mulig å stemme 10. september.
 • Valgdeltakelse Stavanger 2019: Totalt 66,1 prosent. Av disse forhåndsstemte 21, 2 prosent. Valgdeltakelse unge velgere (20-24 år): 48,2 prosent.
 • Valgboder for å forhåndsstemme 10. august- 8. september: Torget i Stavanger sentrum, Hillevåg torg, Hundvågkrossen, Siddishallen, Tastasenteret, Sunde/Kvernevik bydelshus, Lervigtunet Park, Jåttåvågen, Innbyggertorget i Vikevåg og Innbyggertorget på Judaberg. Alle kan også avlegge stemme på Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus, Handelshøgskolen BI og VID vitenskapelige høgskole, og militære kan stemme i Madlaleiren.
 • Stavanger kommune har samlet all informasjon om valget på egne nettsider og har en interaktiv oversikt over partienes kandidater.
 • Det gjennomføres forhåndsstemming ved utdanningsinstitusjoner og sykehjem, som vil være åpne for alle velgere. Se sted og tidspunkt her.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: