Politikk

Samtlige politikere støttet Laerdal-planene på Rudlå

Et samlet Utvalg for by- og samfunnsutvikling godtok rammene for Laerdal Medicals byggeplaner for nytt hovedkontor i Tanke Svilands gate.

Torsdag ettermiddag ble hovedrammene i det private reguleringsforslaget godtatt, og saken legges nå ut til offentlig ettersyn, før innspillene bearbeides av administrasjonen og saken kommer opp til andre gangs behandling

Laerdal Medical har varslet at selskapet skal flytte den største delen av produksjonen til lokaler i Vestre Svanholmen på Forus. Samtidig vil selskapet utvide hovedkontoret med flere ansatte i utvikling-, salgs- og konsernledelsesfunksjoner, i en rapport til reguleringssaken skisseres det nytt hovedkontor til rundt 500 ansatte.

Nå på høring

Laerdal Medicals byggeplaner fikk klar støtte også i administrasjonen, som også anbefalte politikerne å legge reguleringsforslaget ut på høring.

– Det er veldig gledelig at det her gjøres en innsats i å sikre og gjerne også utvide antall arbeidsplasser i sentrum av Stavanger. Jeg føler meg også trygg på at det vil bli bygget med vekt på kvalitet her, bemerket John Peter Hernes, Høyre.

Han la uansett fram et forslag om at arkitektonisk kvalitet og høy kvalitet på materialvalg må sikres i bestemmelsene før andre gangs behandling, og fikk støtte fra 10 av 11 medlemmer. Uavhengige Mats Danielsen stemte mot.

Persontransport

Thomas Bendiksen (MDG) betegnet prosjektet som veldig spennende, men ønsket å innarbeide at mer av trafikken til området skal skje til fots, med sykkel eller med buss.

– Jeg vil løfte opp et moment fra Klima- og miljøplanen, med et mål om at 70 prosent av persontransporten skal skje med sykkel, gange og kollektivtransport. Dette er et område som har god kollektivdekning og som ligger sentralt. Som et minimum bør planen legge opp til at 70 prosent av persontrafikken skal skje på en miljøvennlig måte. Denne planen legger opp til 60 prosent, sa Bendiksen.

Han la på vegne av MDG og Venstre fram et forslag om å justere planen fra 60 prosent til 70 prosent miljøvennlig persontransport fram til andre gangs behandling.

Forslaget fikk de 5 stemmene til MDG, Venstre, SV, Ap og Rødt, og falt. Flertallet som avviste innspillet besto av Høyre, Folkets Parti og den tidligere Frp-eren Danielsen.

Slik kan Laerdal Medicals nye hovedkontor bli seende ut. Rett bak er også planene for Base-gruppen og Aton i «hotellhullet, med Finansparken i bakkant og Kampen skole til venstre.Nyeste fra Dagsavisen.no: