Politikk

Snur om Folkestyret-listen, men Folkets Parti med nytt krumspring

Et stort flertall i valgstyret i Stavanger vedtok torsdag ettermiddag å godkjenne Folkestyret-listen. Nå varsler Folkets Parti ny anke og enda en runde i byråkratiet og valgstyret.

Valgstyret i Stavanger hadde anken til behandling på sakskartet torsdag 1. juni, og Folkets Partis gruppeleder Frode Myrhol valgte tross administrasjonens innstilling å fortsatt stå på å avvise Folkestyret-listen.

Et stort flertall i valgstyret valgte å gå for Kommunedirektørens råd om å godkjenne Folkestyret-listen. Om saken i realiteten er avgjort og den siste instansen Kommunaldepartementet har sagt sitt i saken allerede, er imidlertid ikke siste ord sagt lokalt.

– Det har kommet en innstilling fra valgsekretariatet om å gi klager medhold og godkjenne listeforslaget. Dette har selvfølgelig bakgrunn i at departementet har behandlet én klage, sa Myrhol.

Klagen han henviste til er Folkets Partis egen klage etter at fylkesvalgstyret godkjente Folkestyret-listen. Kommunaldepartementet avviste Folkets Partis klage i vedtaket på fylkesnivå.

– Jeg er veldig uenig i godkjennelsen i departementet, jeg synes den er ganske løst begrunnet, og har en klar oppfatning om at dette hadde vært et merkevarenavn, så hadde det aldri gått gjennom, bemerket Myrhol.

---

FAKTA:

Flertallspartiene i Stavanger vedtok 11. september at Folkestyret-listen fra organisasjonen Folkestyret ikke skulle godkjennes til kommunevalget, med navnelikhet med Folkets Parti – ett av flertallspartiene – som begrunnelse.

Folkestyret klaget på vedtaket. I forkant av møtet 1. juni anbefalte kommunedirektøren valgstyret å gjøre om på vedtaket.

---

Varsler ny anke

Han ga også klar beskjed om at hvis valgstyret snudde og lyttet til administrasjonen, måtte de regne med enda et møte om samme sak lokalt.

– Hvis innstillingen får flertall, kommer det en ny klage, det er sju dagers klagefrist, og så må valgstyre møtes igjen og behandle saken på nytt, og så må klagen sendes departementet. Hvis valgstyret i dag velger å opprettholde sitt vedtak fra sist, så sendes saken direkte til departementet, framholdt Myrhol.

– Jeg bet meg merke i at du nevnte at dette ikke ville blitt godkjent som merkevarenavn. Mener du da logoen med R-en (registrert varemerke, journ.anm.) eller mener du i Brønnøysundregistrene? Hvor hjemler du uttalelsen fra? Jeg har ikke noe tro på det, repliserte Frps gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen.

– Den baserer seg på erfaringer vi selv har gjort og erfaringer som andre som har uttalt seg om dette har gjort, svarte Myrhol.

Klart flertall

I avstemningen valgte Ap og MDG å holde seg fraværende i debatten og stemme for administrasjonens råd om å gi Folkestyret-listen medhold i klagen, på lik linje med H, Frp, V, Sp og KrF, mens bare SV og Rødt støttet FP i Frode Myrhols forslag.

– En stemmeforklaring: Siden Myrhol nå har signalisert at Folkets Parti vil klage på et eventuelt vedtak om å godkjenne Folkestyret-listen, så er det ryddigst å stå på vedtaket fra sist, slik at vi slipper en klagebehandling til før saken går videre til departementet. Det er i alles interesse å få denne saken å få denne saken raskt avklart, oppsummerte Rødts gruppeleder Sara Mauland.


Susanne Heart grunnlegger av Folkestyret-listen og førstekandidat i Stavanger

– Kan ikke forveksles

Kommunaldepartementet konkluderte 25. mai med at klagen fra Folkets Parti om Rogaland-vedtaket ikke tas til følge. «Overskriften på listeforslaget fra Folkestyret-listen kan ikke forveksles med navnet Folkets Parti», heter det. Departementets vedtak er endelig og kan i tråd med valgloven ikke bringes inn for domstolene.

Akershus fylkeskommune, Bergen kommune og Oslo kommune har også vurdert listeforslaget fra Folkestyret- listen og innstilt på godkjennelse.

I Stavanger består for øvrig Folkestyret-listen sendt inn til valgstyret av ti navn: Susanne Heart, Christian Middelthon, Per Christian Hauge, Anders Knoph Kaada, Elisabeth Bryn, Erik Larsen, June Knutsen Bendiksen, Helen Eskeland, Kjell Magne Tjetland og Jan Øivind Thorsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: