Politikk

Vil ha innbyggerombud: – Vil gjøre møtet med kommunen bedre

Mindretallspartiene i Stavanger ønsker å opprette en ny stilling som de mener vil bedre behandlingen av saker mellom innbyggerne og kommunen, og styrke rettsikkerheten til innbyggerne.

Stavanger Høyres gruppeleder, Sissel Knutsen Hegdal, mener Stavanger kommune burde ha et eget innbyggerombud som innbyggerne kan henvende seg til i saker som gjelder kommunal forvaltning man ikke er tilfreds med.

Hun skal ta dette opp i en interpellasjon i kommunestyret mandag 22. mai. Her vil hun på vegne av mindretallspartiene Høyre, Frp, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet be ordføreren om en sak som belyser ordningen, og oppfordre til en presentasjon fra Bergen kommune som har en lignende ordning de kaller «byombudet.»

– Vi som folkevalgte representanter mottar henvendelser fra innbyggere som opplever urett, problemer eller usikkerhet i møtet med den kommunale forvaltningen. Selv om vi ønsker at innbyggerne skal fortsette å kontakte oss, mener vi det vil være en god idé å øremerke en fulltidsstilling som går til å hjelpe innbyggerne, slik at de kan diskutere saker med en objektiv og kompetent instans som kan gi råd og veiledning, sier Knutsen Hegdal til RA.

Hun påpeker at det ikke er en slik instans i dag, og at mange derfor ender opp med å gå til en advokat hvis de har hatt et møte med byråkratiet som har vært vondt og vanskelig.

– Jeg ønsker at innbyggerombudet skal være noen som har innbyggernes ståsted, som man raskt kan kontakte og få et møte med, forklarer Høyre-politikeren.

– Det blir som et konfliktråd på et vis, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp). Han påpeker at dette vil kunne bedre dialogen med innbyggerne, som igjen kan bety færre dårlige møter med byråkratiet.

Informasjon og kontrollorgan

Knutsen Hegdal forklarer at ombudets hovedoppgave vil være å arbeide for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte innbygger, og at kommunens ansatte og andre som virker i kommunens tjeneste, ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter overfor kommunens innbyggere.

– Ombudet kan i tillegg ha som oppgave å informere publikum om kommunal saksbehandling og klageordninger, samt hjelpe med utforming av klager, påpeke feil, dårlig service eller kritisere saksbehandlingen. Det vil være naturlig å se et slikt ombud i sammenheng med Servicetorget, og den veiledning som utføres av de ansatte der, sier Høyre-politikeren.

Et innbyggerombud vil fungere som et uavhengig kontrollorgan for hele den kommunale forvaltningen.

Knutsen Hegdal presiserer at et slikt innbyggerombud selvsagt må ha taushetsplikt.

Erfaringer fra Bergen

Knutsen Hegdal har blitt inspirert av Bergen kommune, som allerede i 1993 opprettet et «byombud,» der innbyggerne kan henvende seg i saker som gjelder kommunal forvaltning man ikke er tilfreds med.

– En stor del av arbeidet til ombudet består i å gi informasjon, råd og veiledning til publikum. Henvendelsene gjelder både klager på kommunens saksbehandling i enkeltsaker og forespørsler av mer generell karakter, forklarer hun.

Videre peker hun også på at ombudet i Bergen har fått en spesiell oppmerksomhet rettet mot eldre og særlig pleietrengende, samt mot barn og unge, og kan på eget initiativ ta opp både faglige og administrative saker.

Tanken er at et innbyggerombud vil komme i tillegg til kontrollutvalget, og vil være en administrativ funksjon som er tilgjengelig for innbyggerne i det daglige.

– For at det skal være tydelig at et slikt ombud skal gjelde for alle innbyggerne i Stavanger kommune, kan tittelen «innbyggerombud» være en mer egnet tittel enn «byombud» som Bergen har valgt, mener Knutsen Hegdal.

Nyeste fra Dagsavisen.no: