Politikk

Sjarmoffensiv mot de mektigste i Stavanger-politikken

NHO Rogaland koplet næringsaktører og politikere i et sterkere og sterkere valgkampmodus i regnværet onsdag. Private helsetjenester, havvind og eiendomsutvikling var blant temaene.

Ordførerkandidater og partitopper, med ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og Høyres gruppeleder og ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal i spissen, var i NHO-regi invitert til Paviljongen i Byparken for å danne par, vandre rundt Breiavatnet og diskutere tema næringslivets representanter er opptatt av.

Regionleder Oliver Ingvarsson i Assistermeg, Norges ledende leverandør av brukerstyrt assistanse (BPA) og administrerende direktør Cecilie W. Melbye i eiendomsutvikleren Smedvig Eiendom fikk spasertur-date med ordføreren, slik at de kunne fortelle om utfordringer og ønsker på vegne av selskapene.

– Det er det interessant for meg å vite om. Jeg er opptatt av at Stavanger skal være en god vertskapskommune for næringslivet, en god kommune å etablere seg i. Vi klatrer på NHOs vertskapskommunebarometer fra en 9. plass til en 5. plass i landet. Det er et viktig område for meg at vi skal ha et godt og sterkt næringsliv, sier Nordtun til RA.

– Lyttet godt

NHO har nok hatt vedtaket på Aps landsmøte om å begrense bruken av private tjenester i helseomsorgen da ordføreren ble paret med Ingvarsson, som på sin side var veldig glad for at ordføreren tok seg tid til å diskutere saker som er viktige for Assistermeg i hverdagen.

– Hun lyttet godt og var interessert. Det viktige for oss er at verken staten eller kommunene kan være foruten private aktører i helsebransjen, sier regionsjefen.

Han peker på at selskapet utfører viktige oppgaver både i Stavanger og ellers i landet, og hadde også et konkret budskap om BPA til ordføreren.

– Det er langt flere som har rett på BPA enn det som blir gitt i kommunene i Norge, blant annet i Stavanger, sier Ingvarsson.

– Viktig for ansatte

Kari Nessa Nordtun møtte ham bare dager etter at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å begrense bruken av private aktører i helsevesenet i Norge, en retning som også har støtte i dagens politiske flertall i Stavanger.

– Dette er noe det politiske flertallet i Stavanger har gjort så lenge vi har styrt de siste fire årene. Vi har sett det som viktig særlig fordi de ansatte for eksempel innenfor de private, kommersielle sykehjemmene har langt dårligere arbeidsvilkår enn ansatte enn i det offentlige, eller i de private, ideelle sykehjemmene, som vi også heier på, sier Nordtun.

– Best mulig omsorg

Hun sier at Ap ønsker mangfold i tilbudet, men ikke at aktører i for eksempel skatteparadiser skal tjene store penger i dette markedet.

–- Vi vil at de pengene skal brukes på de som benytter seg av sykehjemsplassene, slik at de får best mulig omsorg av de ansatte der, sier Nordtun.

Hun vil ikke gi et glassklart svar på i hvor stor grad Stavanger kommune skal ta i bruk tjenestene fra Assistermeg og lignende selskaper i framtiden.

– Det vil jeg ikke svare på nå, men dette er noe vi vurderer hele tiden, og det er en ordning som vi har hatt i Stavanger i mange år allerede, sier ordføreren.

– Flott initiativ

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal satte også pris på sine spaserturer rundt Breiavatnet.

– Det var veldig, veldig kjekt. Det er alltid interessant å møte representanter for næringslivet, høre hva de er opptatt og få innspill som vi kan ta med oss tilbake her lokalt, men også som vi kan ta med oss til våre representanter på Stortinget. Det er mange endringer som skjer, og stadig nye problemstillinger som dukker opp, så dette synes jeg er et veldig flott initiativ av NHO, sier hun.

Høyre-sjefen hadde blant andre administrerende direktør Marianne Olsnes i Norske Shell som turfølge.

– Vi er veldig opptatt av at regionen skal ta en posisjon i den spennende havvindsatsingen som skjer og er opptatt av å høre premisser for at vi skal klare å få lokale aktører med i det havvindeventyret som ligger foran oss, sier Knutsen Hegdal.

Hun tar med seg konkrete problemstillinger videre til Høyres representanter på Stortinget.

– Marianne hadde mange gode, konkrete eksempler som jeg ønsker å diskutere med mine på Stortinget. Det er veldig viktig at vi kommer i gang, og at det skjer hurtig, slik at Norge ikke sakker akterut i forhold til andre europeiske land i havvindsatsingen, sier Høyres ordførerkandidat.

Sissel Knutsen Hegdal og Marianne Olsnes i Norske Shell.
Ståle Johan Knudsen i Allvervice sammen med Mette Vabø (V).

Nyeste fra Dagsavisen.no: