Politikk

Se listen: Disse skolegårdene blir «nye» i Stavanger

Stavanger kommunes administrasjon har utarbeidet nytt forslag om hvilke skolegårder som skal utbedres i årene framover. St. Svithun og Vassøy står for tur i år. I 2024 er Gosen og Skeie blant skolene som er prioritert først.

---

FAKTA

 • Administrasjonens forslag til prioriteringer for utbedring av skolegårder i Stavanger:
 • Gosen skole: Byggefase 2024: 3.000.000 kroner
 • Skeie skole: Byggefase 2024: 3.000.000 kroner
 • Fogn oppvekstsenter: Byggefase 2024: 3.000.000 kroner
 • Vardenes skole: Forprosjekt 2024, byggefase 2025: 3.000.000 kroner
 • Hundvåg skole: Forprosjekt 2024, byggefase 2025: 3.000.000 kroner
 • Byfjord skole: Forprosjekt 2024, byggefase 2025: 3.000.000 kroner
 • Rennesøy skole: Forprosjekt 2025, byggefase 2026: 3.000.000 kroner
 • Godeset skole: Forprosjekt 2025, byggefase 2026: 3.000.000 kroner
 • Sunde skole: Forprosjekt 2025, byggefase 2026: 3.000.000 kroner
 • Finnøy skule: Forprosjekt 2026, byggefase 2027: 3.000.000 kroner
 • Teinå skole: Forprosjekt 2026, byggefase 2027: 3.000.000 kroner
 • Roaldsøy skole: Forprosjekt 2026, byggefase 2027: 3.000.000 kroner
 • Vikevåg skule: Forprosjekt 2027, 3.000.000 kroner
 • Sunde skole: Forprosjekt 2027, 3.000.000 kroner

---

Kommunedelsutvalgene har allerede hatt årets runde med Prosjekt skolegård på sakskartet, det samme har Ungdommens kommunestyre, Innvandrerrådet og Funksjonshemmedes råd; 10. mai skal utvalg for Utvalg for oppvekst og utdanning (UOU) behandle saken, før siste instans er Utvalg for miljø og utbygging, som behandler prioriteringene 24. mai.

Gosen skole er blant dem som etter planen får en oppfriskning av utearealene.

– Det ser ikke så sprekt ut nå, og med mye asfalt, fastslår Ingvild Sørensen (MDG), fungerende leder i UOU, fra den store, asfalterte plassen utenfor skolen, der en basketballkurv uten nett, husker og andre gamle lekeapparater er plassert i ytterkanten, ved grøntområdet.

– Mye potensial

Hun peker på at det er et utbredt problem at ungdomsskoleelever beveger seg for lite.

– Her på Gosen er det i alle fall store områder, så det er mye potensial. Det fine med måten administrasjonen arbeider på i «Prosjekt skolegård» er at de systematisk kartlegger behovet på Stavanger-skolene. Dessuten får elevene medvirke, og lærerne uttale seg, sier skolepolitikeren.

– Samtidig er det store mangler ved en rekke skolegårder i kommunen, og det betyr at verken det tidligere flertallet eller dagens samarbeidspartier har bevilget nok penger til skolegårdene?

– Det har nok vært en del etterslep, prosjektet har gått siden 2007. Vi har i alle fall puttet mer penger inn i prosjektet, vi har økt potten, og øker sannsynligvis potten på ny, sier Sørensen, og legger til at det også er satt av 150.000 kroner til skolehager, penger som fordeles skolene etter søknad. Hun trekker fram Pilå skolehage på Vikevåg skule som et veldig godt eksempel.

Ingvild Sørensen MDG

Vil sette av mer

Kommunedirektøren ønsker å sette av 2 millioner kroner i strakstiltak for mer belysning i skolegårdene, og som strakstiltak for drift foreslås det satt av 10,5 millioner kroner fordelt på de ulike skolegårdene. Det anbefales også at rammen for skolenes uteområder økes fra 13 til 15,5 millioner kroner årlig i Handlings- og økonomiplanen (HØP) 2024–2027.

Det er også laget kalkyler for utvidelse av skolegården på St. Svithun til 16 millioner kroner og utvidelse av skolegården på Storhaug skole til 8 millioner kroner, som kommunedirektøren vurderer å sette av penger til i høstens budsjettbehandling.

Deler av skolegården på Gosen.

Utvides på Storhaug

Det kan trengs, på St. Svithun er det bare 7,8 kvadratmeter uteareal per elev, og på Storhaug skole er det bare 8,4 kvadratmeter per elev. Nasjonale anbefalinger er 30 kvadratmeter. På Svithun er det laget et forprosjekt med utvidelse av skolegården ut mot Birkelands gate, på Storhaug er planen å fjerne en mur og utvide skolegården ut mot gaten.

– De trange sentrumsskolene er utfordrende, og administrasjonen må være kjempekreative for å få mest mulig ut av plassen, sier Sørensen.

Vardenes skole, skolegård.

I år er det allerede i gang arbeid på Hinna skole, der den søndre delen av skolegården, ut mot idrettsanlegget, skal få et nærmiljøanlegg med park og møteplass, det indre atriet på skolen skal bli triveligere og mer grønt, og blir en del av et skolehageprosjekt der elevene selv skal for eksempel være med og beskjære trær.

– Det blir et veldig flott anlegg, og arbeidene er allerede i gang, sier landskapsarkitekt og prosjektleder for Prosjekt skolegård, Kine Marie Krogh Olesen, til RA.

Skolegården på Byfjord skole, Tasta

Ombo og Vassøy

I tillegg til Hinna skole utarbeides det nå et detaljprosjekt for Ombo oppvekstsenter, og anbudsrunden er rett rundt hjørnet. Skolegårdene på Vassøy skole og St. Svithun får også et løft i år.

Krogh Olesen påpeker at pengene som settes av til de ulike skolene ikke rekker til oppgradering av hele skolegården, men deler av dem, pengene er fordelt ut for at flere skoler skal få glede av nytt utstyr og dekke.

Ingvild Sørensen (MDG) i skolegården på Gosen skole

Mer fra Dagsavisen