Politikk

Ny Vaulen skole-rapport på vei etter tilsyn

Vaulen skoles kapasitet er sprengt, og avgjørelsen om kommunen får godkjent byggeplanene trekker ut. Til høsten skal rundt 108 førsteklassinger fordeles på fire klasser. Nå har det vært nytt tilsyn på skolen.

Vaulen skole er Stavangers største barneskole, og på under 10 år har skolen vokst med 200 elever, fra rundt 520 til rundt 720 elever.

– Elevtallet vokser fortsatt, og det er blitt særdeles trangt for elever og ansatte. Vi har 26 klasserom, og 28 klasser. Vi har ingen spesialrom, og har måttet ta i bruk sløyd- og håndarbeidsrom til klasserom. Sløydundervisningen foregår på gangen. Musikkrommet er blitt spisesal for SFO, sier fungerende rektor Danilo Paparazzo.

Han vil ikke mene noe om de politiske og administrative prosessene som har ført skolen til dagens situasjon, og understreker at tilbakemeldingene om skolen generelt er gode, men peker på en rekke utfordringer for elever, ansatte og foreldre.

– Som rektor gjør det spesielt vondt å se hva plassmangelen gjør med de elevene som har spesielle behov, de som sliter med angst, skolevegring eller annet. Samtaler med enkeltelever må i enkelte tilfeller tas i korridorer, sier Paparazzo.

Trangt

I de siste årene har antallet ansatte økt fra 65 til 90. Den desidert største andelen av de ansatte er kvinner, som har tre toaletter på deling. Ved samlinger er det ikke plass til alle lærere samtidig i personalrommet.

– På fellesarrangementer må elever og ansatte deles i tre, alternativt må vi gamble på at værgudene tillater at arrangementet skjer ute, sier Paparazzo.

Skolen har fått meldt inn 108 nye førsteklassinger til skoleåret 2023/2024, og det er bare fysisk rom for fire klasser.

– Vi kunne av pedagogiske hensyn ønsket å delt elevene på enkelte trinn inn i fem klasser. Mange av klasserommene våre er ikke dimensjonert for å ha opp mot 30 elever, sier rektoren.

Han peker på at saken om innsigelse om uteareal på nybygg er til behandling i Kommunaldepartementet.

Kommunen skal sette opp midlertidige modulbygg i Sørmarka mens det etter planen bygges ny skole på dagens tomt.

– Standarden på modulbygg i dag er mye bedre enn dagens gamle lokaler her på Vaulen. Vi har ett midlertidig bygg her på tomten, det er det beste av byggene her, sier Paparazzo.

Merknader også tidligere

I 2019 ble det etter tilsyn påpekt at skolen har flere klasserom som er små og som er sprengt ved 25 elever, at skolen har tatt i bruk de fleste spesialrom til klasserom og at SFO har bespisning i rom som er tidligere brukt som musikkrom. Inneklimamålinger i flere klasserom etter tilsyn i 2016 var flere klasserom helt på grensen av kapasiteten til ventilasjonsanleggene.

Nylig ble det avholdt et nytt tilsyn på skolen, med blant andre Stavanger kommunes hovedverneombud i skolesaker, Roe Andreas Sørby, og Inger Gjedrem i Miljørettet helsevern hos Helsesjefen i Stavanger.

FAU: – Bekymring

– Tirsdag hadde FAU møte om saken, og nå avventer vi ny rapport basert på tilsynet. Det er blant foreldre og andre en del bekymring for kvaliteten på skolen. Det har vært anmerkninger både i 2016 og 2019, sier FAU-leder Fay Veronika Kristensen ved Vaulen skole til RA.

Hun peker på at det allerede er svært trangt ute, i en skolegård der det også dels er svært kupert.

– Det er blitt nevnt at det må ses på ulike tidspunkter for friminutt for ulike klasser, men hva skjer da med samholdet mellom trinnene, og hvordan skal for eksempel fadderordningen mellom elevene da fungere, spør hun seg.

Hun avventer med spenning Kommunaldepartementets avgjørelse om kommunen får dispensasjon fra utearealnormen, slik reguleringsplanen og byggetegningene for ny skole legger opp til. Statsforvalteren har levert innsigelse på for lite uteareal for elevene, kommunen har anket saken til departementet.

– Da vil skolegården bli underdimensjonert, og å ha deler av utearealet på tak er ingen god løsning med været som ofte er i Stavanger, sier Kristensen, som også peker på at en dispensasjon kan skape presedens for kommende skoleutbygginger.

– Overfylt

– Vaulen skole er i dag en overfylt skole som sliter med kapasiteten, så jeg kan forstå at elevenes foreldre synes det er trangt. Trangt er det også for de ansatte, som skal levere gode pedagogiske opplegg under svært begrensede fysiske rammer både inne og ute. Videre er toalettkapasiteten for de ansatte mindre god, sier Sørby, som skal ivareta forholdene for de ansatte.

Han peker også på vekselvirkninger mellom elever og ansatte.

– Hvis elevene har gode forhold fysisk og psykisk, for eksempel et godt inneklima, gjelder dette også for de ansatte, og motsatt. De to forholdene henger sammen, sier Sørby.

– Løses på god måte

Han opplyser at de henvendelser som kommer direkte til ham går i vernelinjen, fra lokalt verneombud eventuelt lokalt verneombud og tillitsvalgte ved Vaulen skole.

– De ansatte på Vaulen skolen og SFO løser arbeidsoppgavene på en meget god måte i en hverdag som bygnings- og kapasitetsmessig er utfordrende, sier Sørby.

Rådgiver Inger Gjedrem i Miljørettet helsevern skal utarbeide rapporten for Helsesjefen i Stavanger.

Skisse av Nye Vaulen skole, lagt fram til reguleringsbehandlingen.


Mer fra Dagsavisen