Politikk

MDG vil gjøre Pedersgata helt bilfri: – Kan bli Stavangers svar på Torggata

Pedersgata er nylig vedtatt enveiskjørt. Nå vil MDG fjerne all biltrafikk fra gata. Pedersgata Utvikling, som eier om lag 65 prosent av alle næringslokalene i gata, er positive til å utforske muligheter, men er skeptiske til raske endringer.

Nylig vedtok UMU at prøveprosjektet med enveiskjøring i Pedersgata blir permanent. Nå ønsker MDG å ta skrittet videre.

– De siste årenes utvikling av Pedersgata har vist at den har et spennende potensial som ikke utnyttes til det fulle. Ved å stenge gaten for biler, gir vi arealet til næringslivet og til innbyggerne. Da kan vi få en spennende smeltedigel her i Pedersgata, sier Thomas Bendiksen (MDG) da RA møter ham i Pedersgata.

Bendiksen tror Pedersgata kan bli Stavangers svar på Torggata i Oslo.

– Torggata er et eksempel på oppblomstring av næringsliv og folk oppholder seg mer i gata enn før man gjorde grepene. Mange av dagens utfordringer løser vi med å lage gode sosiale plasser hvor vi kan møtes, sier han.

I januar stilte MDG kommunedirektøren følgende spørsmål: «Med bakgrunn i de gode erfaringene som er gjort i Pedersgata de siste årene, bes kommunedirektøren vurdere å, ved naturlig anledning, presentere muligheter for å gjøre vestre del av Pedersgata om til en permanent gå- og sykkelgate

Kommunedirektøren har nå svart og meddeler at administrasjonen vil se på mulighetene og konsekvensene og varsler at det vil komme en sak om dette i høst.

– Det er veldig positivt at kommunedirektøren er så framoverlent. Vi må se på konsekvensene. Det er bra at vi tok prøveprosjektet trinnvis og så hvordan enveiskjøring fungerte. Det er helt klart lurt å gjøre med dette også. Det er mulig å prøve det ut i perioder, for eksempel å stenge gata for biltrafikk om sommeren eller hver lørdag. Da får vi også testet ut hva det gjør med resten av trafikkbildet.

– Ikke lyst til å ha det tilbake slik det var før

En utfordring er at trafikken mot sentrum nå traktes gjennom smågater på Storhaug. Smale og kronglete Nedre Dalgate har fått en kraftig trafikkøkning, fordi Nedre Dalgate brukes som returrute mot sentrum. Torunn Egge Roux er beboer på Blåsenborg.

Torunn Egge Roux er blant beboerne på Øvre Blåsenborg. Her er hun ved krysset Nedre Dalgate-Tårngata.

I mars i fjor uttrykte Egge Roux uro for faren bilene utgjør til RA. På spørsmål om hva hun synes om MDGs bilfrie visjon, sier hun:

– Sett fra et nabosynspunkt er det helt greit å stenge Pedersgata for biler hvis de sørger for å finne en løsning på at trafikken ikke sluses inn i nabogatene, sier hun til RA.

– Det vrimler jo av syklister og fotgjengere i Pedersgata. Jeg heier på det og har ikke lyst til å ha det tilbake til det var før. Men vi vil jo gjerne at det skal være levende boområder her. Hele Blåsenborg-området må ikke bli et næringsområde – det er jo blandingen som gjør at det fungerer så godt som det gjør i dag.

Steg for steg

Anders Ohm daglig leder i Pedersgata Utvikling, som eier om lag 65 prosent av alle næringslokalene i Pedersgata, er positiv til visjonen om å stenge Pedersgata for biltrafikk, men ønsker å gjøre endringer trinnvis.

– Det er prematurt å gjøre Pedersgata bilfri nå. Det er noe å teste ut, men ikke på en radikal måte. Jeg har et stort ønske om mer uteservering, men jeg er tilhenger av å gjøre endringer steg for steg. For å bevare helheten, må dette ses i sammenheng med mobilitetsplaner for området. Jeg vet at de nærliggende gatene har opplevd mer trafikk.

Anders Ohm (40) er veldig opptatt av hvem som leietakerne i Pedersgata er. De velges nøye ut, og maten testes ofte i forkant. Han foretrekker også lokale aktører som han kan ha en tett dialog med. Her sammen med Michael Chiu Yin Yips, medgründer av Yips, som åpnet i Pedersgata i høst.

Ohm mener bilfri lørdag er en naturlig plass å begynne.

– Lørdag ville vært en passende dag å teste ut bilfri gate. Hvis det fungerer godt for både kunder og næringsliv så kan man etter hvert se på muligheter for å utvide, sier Ohm.

Trafikkbildet vil forandre seg framover

Nærliggende gater har opplevd mer trafikk siden Pedersgata ble enveiskjørt. Hvordan skal man forhindre det forverrer seg hvis Pedersgata blir stengt for biler?

– Det har vært litt tilbakemelding fra beboerne som vi selvsagt skal ta på alvor. Det er ikke vår hensikt å skape mer trafikkbelastning med biler i smågatene på Storhaug. Det kommer til å skje mye med trafikkbildet i dette området framover. Helt fra enden av Lagårdsveien, veien inn til Nytorget. I samarbeid med disse endringene, må det gjøres en helhetlig mobilitetsvurdering.

Thomas Bendiksen (MDG)

Pedersgata er en takeaway-gate. Vil det true næringen å stenge gata for biler?

– Da forslaget om enveiskjøring og bedre tilrettelegging for syklister i Pedersgata var nytt, kom det opp argumenter om at det var umulig å hente pizza på sykkel. Ikke mange måneder etterpå var Norge fullt av Foodora og Wolt syklister, ironisk nok. Gammel vane er vond å vende, men det blir feil å forskuttere negative konsekvenser før vi har fått testet det ut.

Han legger til:

– Det er ikke sikkert alle burde kjøre i hver sin bil fra Tasta og Stokka for å hente maten i framtiden. Kanskje vi skal benytte oss av de miljøvennlige tilbudene som finnes allerede, sier han.

Etter publisering av artikkelen, har Anders Ohm tatt kontakt med RA med ønske om å utdype uttalelsene sine, for å nyansere og tydeliggjøre at han er positiv til initiativet fra MDG.

Nyeste fra Dagsavisen.no: