Politikk

Kranglet om vennskapsby

Ingen i kommunalutvalget var uenige om at Stavanger kommune burde bistå Ukraina, men hva som hjelper mest og hvordan hjelpen blir omtalt, vekket gnisninger. Aps Dag Mossige gikk rett i strupen på Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal.

Det var etter initiativ fra Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal, at Stavangers muligheter for å inngå en vennskapsby-avtale med en by i Ukraina var oppe til diskusjon i kommunalutvalget tirsdag.

– Jeg synes det er utrolig positivt med de prosjektene som har funnet sted og jeg håper det kommer mange tilsvarende initiativ framover. Likevel synes jeg det er veldig viktig at bistår gjenoppbyggingen av Ukraina inn i et format som er langsiktig, mer forpliktende og som har en lagt større bredde enn det som enkelte prosjekt kan ha, sa Knutsen Hegdal.

Sissel Knutsen Hegdal Stavanger-budsjettet

Mossige: Reagerer på ordbruk

Arbeiderpartiets Dag Mossige åpnet med å understreke at en vennskapsby-avtale potensielt kan være positiv, men at prosjekter som hjelper mest effektivt bør prioriteres.

Så gikk han i strupen på Høyres ordførerkandidat. Mossige reagerte kraftig på et utspill i RA fra Sissel Knutsen Hegdal der hun lanserte forslaget om vennskapsby og samtidig omtaler enkeltprosjekter, som innsamlingen av generatorer i desember i fjor, ligner mer på et «stunt» enn et «prosjekt».

– Enkeltprosjekter blir for lite forpliktende. Da vi samlet inn generatorer, var det bare én dag – det er mer et stunt enn et prosjekt. Det er et kjempeflott initiativ, men slike prosjekter kan komme i tillegg, uttalte Høyre-toppen da hun argumenterte for vennskapsby i RA 10. februar.

Denne ordlyden fikk Ap-Mossige til å se rødt - noe han lot skinne gjennom da han tok ordet:

– Jeg reagerer på at ordførerkandidaten til Høyre omtaler det Stavanger kommune har gjort for å samle inn generatorer til Ukraina som et stunt. Det er uheldig ordbruk. En del i næringslivet har reagert på den betegnelsen. Tross alt har det blitt samlet inn utstyrt til et sjusifret beløp. Noen generatorer blir brukt av sivilbefolkningen og noen blir brukt til strømforsyning til sykehus. Det er ennå utstyr som skal sendes ned og Sandnes har hevet seg på. Dette er ikke noe som bare har vart én dag og et stunt er ingen god betegnelse, tordnet Mossige og la til følgende:

Ukraina har tatt kontakt med oss for generatorer, ikke fordi de ønsker vennskapsby.

Dag Mossige

Knutsen Hegdal: Stusser på kritikken

Etter Dag Mossige hadde levert sin replikk, sa Sissel Knutsen Hegdal (H) følgende:

– Jeg stusser på kommentaren. Det er overhodet ikke for å snakke ned innsatsen på noe som helst vis. Jeg ønsker at det skal komme flere slike initiativ. Min intensjon i innlegget og forslaget om vennskapsby er det motsatte av det Dag Mossige antar her, sier Knutsen Hegdal.

Bruken av ordet «stunt» provoserte også Eirik Faret Sakariassen (SV). Han var også usikker på om vennskapsby-modellen er den mest effektive måten å hjelpe Ukraina på akkurat nå.

– Jeg er usikker på om en vennskapsby er den beste måten å gjøre det på, men jeg utelukker det ikke. Jeg slutter meg til kommentaren fra Mossige. Det er veldig uheldig å kalle innsamlingen av generatorer for et stunt. Det er politisk retorikk, sier SV-toppen og fortsetter:

– Dette er et spørsmål hvor vi har felles interesser og mener det samme, så det er språkbruk jeg mener ikke kler denne diskusjonen.

Eirik Faret Sakariassen Stavanger-budsjettet

- Burde brukt et annet ord

Overfor RA opprettholdt Sakariassen kritikken i etterkant av diskusjonen i kommunalutvalget.

– Jeg opplever ikke at Sissel Knutsen Hegdal har trukket uttalelsen tilbake. Anledning til å gjøre det bød seg flere ganger i dag, men jeg oppfattet ikke at det skjedde, sier han.

På spørsmål om hun har kommentarer til kritikken fra Sakariassen og Mossige, svarer Sissel Knutsen Hegdal (H) følgende i en tekstmelding til RA:

- Det var på ingen måte min intensjon å snakke ned innsatsen til noen når RA intervjuet meg om saken. Jeg burde brukt et annet ord enn stunt. Det er en fantastisk jobb som er gjort av mange ulike aktører i hjelpearbeid til Ukraina og det er jeg enormt takknemlig for, skriver Sissel Knutsen Hegdal (H) til RA.

- Både i innlegget mitt og i de to replikkene mine understreket jeg nettopp hvor verdifulle de initiativene og prosjektene som ulike aktører og næringslivet har tatt er. Jeg forklarte hvor viktig jeg synes dette har vært, og at jeg håper det kommer flere slike initiativ. Og at jeg i tillegg til disse prosjektene ønsker at Stavanger kommune skal ha et langsiktig arbeid og samarbeid rettet mot Ukraina, skriver hun.

Alternativt forslag

Aps Dag Mossige fremmet et alternativt forslag til Høyres vennskapsby-forslag, og det lød som følger:

«Kommunalutvalget støtter å gå videre med en utredning av hensiktsmessighet av vennskapsby, men understreker at ethvert tiltak som gir raskest og mest effektiv hjelp til Ukrainas frihetskamp bør prioriteres. Dette inkluderer en vurdering av å oppskalere støtten til Europarådets Ukrainian Intercultural Cities network, som Stavanger allerede har støttet administrativt».

Ved votering ble Mossiges forslag enstemmig vedtatt, mens Sissel Knutsen Hegdal og Høyres forslag fikk fire stemmer fra henholdsvis Høyre, KrF og Frp.
Nyeste fra Dagsavisen.no: