Politikk

Dette skjer på Arneageren

Etter at Utvalg for miljø og utbygging (UMU) vedtok å bevare den gamle scenen foran Sølvberget, ble vedtaket anket. Nå har formannskapet besluttet at den skal rives og erstattes med en ny, mindre scene.

Utbyggingen av byrommet ved Sølvberget, Arneageren, skal igangsettes etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i september.

Det er vedtatt å bevare scenen på Arneageren, men tre representanter i UMU-utvalget fra Ap, V og MDG har anket vedtaket.

Før jul vedtok Utvalg for miljø og utbygging (UMU) at scenen i byrommet ved Sølvberget skal bevares.

Senere i møtet ble vedtaket anket inn til formannskapet av Maiken Ree (Ap), Mette Vabø (V) og Håkon Fossmark (MDG).

Flere politikere mente at vedtaket setter liv i fare, da scenen forhindrer brannbilers atkomst til en leilighet ved Rolfsengården. Dette ble påpekt i forprosjektet.

– At scenen skal bli stående er dumt av to grunner. Den første grunnen er at den blir veldig lite brukt og tar opp mye plass. Den andre og viktigste grunnen er at utrykningskjøretøy ikke kommer seg fram til leiligheten over Arneageren. Som folkevalgt og ansvarlig kan jeg ikke gå god for at det går utover sikkerheten til dem som bor der. Derfor anket vi, sa Håkon Fossmark (MDG) til RA.

Vedtatt: Skal bygge ny scene

Da saken ble behandlet i årets første formannskapsmøte, var det to alternativer som ble diskutert: Å bygge en ny og mindre scene, eller å benytte seg av en mobil scene.

På vegne av Ap, FP og SV, fremmet Eirik Faret Sakariassen (SV) følgende alternative forslag:

«Det skal være en scene på Arneageren, men det bes om at det bygges en ny og funksjonell scene med samme plassering som i dag. Det er viktig å ivareta brannsikkerheten. Scenen kan derfor gjøres mindre enn i dag. Kommunedirektøren bes komme tilbake med endelig forslag til løsning.»

– Jeg lider ikke av samme sceneskrekk som en del av formannskapets medlemmer gjør. Jeg er en ivrig forkjemper for scenen, det er en av byens beste demokratiske arenaer, sa Eirik Faret Sakariassen (SV).

SV-politiker og leder i utvalg for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen, forteller at han er stolt av Stavangerbarnehagen.

Han fortsatte:

– En mobil scene kommer med en pris. Hvis en liten organisasjon skal arrangere en protest, koster det penger. Av ordentlige demonstrasjonsplasser i Stavanger har vi Byparken, torget og Arneageren. Hvis man tar bort scenen, tar man bort én av tre demonstrasjonsarenaer.

SVs forslag fikk 12 stemmer fra henholdsvis Ap, FP, Frp, MDG og Rødt, og ble dermed vedtatt.

Mette Vabø (V) fremmet et alternativt forslag hvor bevaringen av scenen strykes, og Stavanger kommune heller går inn for en mobil scene.

– I forprosjektet er det lagt opp til en mer fleksibel sceneløsning, som er svært god. Det er også det Stavanger Sentrumsforening ønsker seg. Jeg har svært liten tro på at en mindre scene vil gi samme fleksibilitet til dette flotte uterommet som det er tenkt i forprosjektet, sa Mette Vabø (V).

Mette Vabø (V).

Vabø peker på “Speakers corner” i London.

– Man kan fint arrangere appeller. Det er lavterskel og er ikke avhengig av en scene.

Venstres forslag fikk støtte av Høyre og KrF.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) stilte seg kritisk til hva en mobil scene kan gjøre med Stavangers identitet, og stemte for SVs forslag.

– Vi må altså sørge for at vi ikke mister identiteten på dette torget òg. Nå har vi mistet identiteten på Hillevåg og Stavanger torg er ikke en suksess, for å si det sånn. Det er omtalt blant folk som den dødes plass. Nå i julen var det ingenting som skjedde på Stavanger torg. Reiste du ut til Sandnes og så hva som skjedde der… Det var jo to forskjellige verdener, ordfører, sa Moi Nilsen.

John Peter Hernes Leif Arne Moi Nilsen kommunalutvalget

---

Slik blir Arneageren:

Formannskapet vedtok at Arneageren skal oppgraderes i tråd med Stavanger kommunes forprosjektet, men med følgende endringer:

Trærne skal bevares og vedlikeholdes i tråd anbefalingene fra Innlandet trepleie. De nye brosteinene må ha samme fargepalett som eksisterende og legges i tråd med byantikvarens anbefalinger.

Dagens fontene skal utbedres, men det skal også være mulighet for å fornye den.

Det skal igangsettes arbeid med belysning sammen med private grunneiere.

Det ble også vedtatt at møbleringen skal ha åpne former, for å unngå “hostile architecture” (som er knyttet til at byens uterom setter begrensninger for å forhindre at noen sover på en benk).

Det skal utarbeides en veileder for universell utforming av gateløpene i det historiske bymiljø på Sentrumshalvøya, og kommunedirektøren bes gå i dialog med Trondheim kommune omkring hvordan de har gått fram for å utvikle sin “brusteinsveileder”.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: