Politikk

Politikerne godkjente blokker og flere parkeringsplasser

Base Bolig har stor politisk ryggdekning for å bygge 35 nye leiligheter i blokker på Lassa, og ser ut til å få godkjent flere parkeringsplasser enn det Statsforvalteren ville sette som grense.

Base Bolig har prosjektert 35 boliger mellom Ytre Eiganesvei og Rektor Berntsens gate på Lassa. Torsdag ga et samlet utvalg for by- og samfunnsutvikling klarsignal for utbyggingen, og nå gjenstår bare kommunestyrets vedtak.

Utbyggeren fikk også flere parkeringsplasser i prosjektet enn Statsforvalteren ville sette som øvre tak. Det statlige kontrollorganet pekte på at tomten ligger i et område med svært god bussdekning, og gikk for 0,6 parkeringsplasser per leilighet. Utbyggerne søkte om og fikk 0,8 parkeringsplasser per bolig og 0,2 gjesteparkeringsplasser per bolig.

Lang saksbehandling

Da saken ble behandlet politisk første gang for over to år siden kom det ikke innspill om lavere enn 0,8 parkeringsplasser, og utbyggerne har reagert på manglende forutsigbarhet, innspillet fra Statsforvalteren ble lagt fram for kort tid siden. Base Bolig fikk støtte.

– Dette er en ombygging fra et helt kvartal med småhusbebyggelse til blokker, det er ikke ukontroversielt, men ikke så problematisk at det forklarer at det er brukt så lang tid før sluttbehandlingen, sa nestleder Anders Fjelland Bentsen (Ap) i møtet.

Han støttet et forslag om å øke parkeringsdekningen.

– Vi legger uansett opp til en restriktiv parkeringsdekning, det er ikke én parkeringsplass per boenhet, heller. Med tanke på forutsigbarhet, og at prosjektet ligger et stykke fra sentrum, støtter vi forslaget, sa Bentsen.

Skyggelegging

Deler av utbyggingsprosjektet Lassa Living, slik utbyggernes arkitekter ser det for seg. Base Bolig ønsker å bygge 35 leiligheter fordelt på fire blokker i strøket ved Ynglingehallen.

Egil Olsen (H) var opptatt av at hensynet til lekeplassene var mer vektlagt enn beboerne i naboblokken i saksutredningen til politikerne.

– Lekeplassene får vanvittig mye lektyre i saken. De eldre beboerne er nevnt, men ikke i samme størrelse som lekeplassene. De bor der, og får utearealene skyggelagt, de også, bemerket Høyre-representanten.

Han pekte likevel på at skyggelegging i hovedsak slår ut mellom oktober og februar, og stemte også for å godkjenne Base Boligs utbygging.

– Det er et bra prosjekt, nær Bussveien, og vi støtter det, men under tvil, oppsummerte Olsen.

– Mål om nullvekst

Thomas Bendiksen (MDG) støttet Statsforvalterens innvending og ville ha 0,6 i parkeringsdekning.

– Begrunnelsen er nærhet til hovedkollektivtraseen og det overordnede målet om nullvekst i privatbiltrafikken, sa Bendiksen og pekte også på Stavanger kommunes overordnede mål om kraftig reduksjon i klimautslippene.

Sara Nustad Mauland (R) pekte også på at parkeringsdekning ikke var tema i forrige politiske runde.

– Da saken var oppe forrige gang, var vi opptatt av sol og skygge blant annet i barnehagen rett ved siden. Under tvil kan jeg være med og støtte forslaget om vi øker parkeringsdekningen, sa Mauland, som tok forbehold om at saken ikke var gruppebehandlet i Rødt.

Forslaget om å øke parkeringsdekningen til 0,8 per bolig med 0,2 gjesteparkeringsplasser fikk støtte fra Ap, Rødt, Høyre og forslagsstillerne Folkets Parti og uavhengige Mats Danielsen. MDG og Venstre ville i likhet med Statsforvalteren sette grensen på 0,6.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen