Politikk

Hotellhullet: – Ser fort ut som en skoeske med vinduer

De nye planene for Aton og Base Propertys såkalte hotellhull i Tanke Svilands gate ble torsdag godkjent, men det settes en rekke krav til utbyggerne. Politikerne ønsker ikke «en skoeske med vinduer», og krever også det rosa industribygget bevart.

Det private reguleringsforslaget for det åtte år gamle hotellhullet mellom Tanke Svilands gate og Sverdrups gate legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. Dette vedtok et enstemmig utvalg for by- og samfunnsutvikling torsdag ettermiddag. Reguleringen legge til rette for rundt 80 leiligheter, hotell, kino, treningslokaler, forretninger og bevertningslokaler. Mesteparten av tomten er som kjent en svært stor byggegrop. Utbyggingen stoppet opp i 2014.

– Det er positivt at det planlegges et nytt prosjekt på tomten. Dette kan være en god plassering av et variert tilbud av blant annet butikker og tjenester, konkluderer direktør Gunn Jorunn Aasland og hennes stab i Stavanger kommune.

«En verkebyll»

Aton og Base Property blir pålagt å bevare den tidligere industribygningen Tanke Svilands gate 27, og må integrere dette bygget i prosjektet. Noen av de mest støyutsatte boligene skal dessuten tas ut av prosjektet.

Hotellhullet i Tanke Svilands gate

– Hullet har vært en verkebyll i byen i mange år, og utbyggerne har ikke akkurat opparbeidet seg goodwill. Det er positivt at det nå skjer noe, men det er ikke slik at denne tomten skal bebygges for enhver pris, innledet nestlederen i utvalget, Anders Fjelland Bentsen (Ap), i møtet.

Han signaliserte at fasaden mot Sverdrups gate må brytes opp, og at utnyttelsesgraden i utbyggernes forslag er for høy, og mener volumet må reduseres til politikerne endelig skal vedta utbyggingen etter høringen. Utnyttelsesgraden i prosjektet er høyere enn det kommunedelplanen åpner opp for.

«Skoeske med vinduer»

John Peter Hernes (H) pekte på at utbyggerne og kommunen har felles interesse av å få tomten bebygd raskt.

– Deler av prosjektet ser ganske bra ut, men jeg er skeptisk til at det er litt kassepreget, med ett flatt tak i akkurat samme høyde i hele lengden, da ser det veldig fort ut som en skoeske med vinduer, sa Hernes, og fikk bred støtte.

Hernes advarte også mot å sette for store begrensninger til det byggevolumet som utbyggerne ønsker, for å sikre at prosjektet blir realisert. Et knapt flertall i utvalget, seks stemmer (Høyre, Folkets Parti og uavhengige Mats Danielsen) stemte for Hernes’ forslag om at høyden varieres mer for å bedre forholdene for omgivelsene, men at «utnyttelsesgraden søkes beholdt», det siste en forutsetning Ap, MDG, Venstre og Rødts representanter ikke ville være med på. Hvor høyt og tett det kan bygges på tomten vil dermed bli et stridstema også i neste politiske runde.

Tanke Svilands gate 27.

Bredere sykkelfelt?

Etter utgravningene i 2014 har Tanke Svilands gate blitt smalnet og sykkelfeltet forsvunnet ved tomten. Etter forslag fra Thomas Bendiksen (MDG) skal det nå vurderes om sykkelfeltet her kan bli mer enn de planlagte halvannen meterne i bredde, slik at det blir mulig for andre syklister å kjøre forbi for eksempel lastesykler i selve sykkelfeltet, og forslaget fikk stort flertall. Folkets Partis to representanter og uavhengige Mats Danielsen stemte mot.

Et Ap-, MDG- og Venstre-forslag om å kreve «estetisk varige materialer som tegl og tre» fikk støtte fra samtlige politiske partier, bare den tidligere Frp-eren Danielsen stemte mot.

Prosjektet som utbyggerne kaller Sverdrupkvartalet sett fra Tanke Svilands gate, slik arkitektene ser det for seg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: