Politikk

Bane NOR får bygge høyere på Byterminalen

Bane NOR får tross motstand i kommuneadministrasjonen bygge kontorer i en femte etasje på Byterminalen i Stavanger.

Et enstemmig utvalg for by- og samfunnsutvikling (BSU) vedtok torsdag ettermiddag å godkjenne at eiendomsselskapet får bygge på en femte etasje, der det allerede er åpnet for og bygget et teknisk rom.

Administrasjonen har bedt politikerne avvise forslaget, fordi sentrumsplanen åpner for høyhus i området, og planleggerne ønsker å se reguleringen av hele stasjonsområdet i en sammenheng.

– Bygget var og er kanskje for noen fremdeles et omstridt bygg, og noen mener bygget er en vorte på byens fjes. Like fullt er det et funksjonelt bygg med teknisk og kommersiell verdi. Selv om sentrumsplanen her tillater en større høyde, så er situasjonen at det ikke vil bli lagt på mer enn én etasje, på grunn av det konstruksjonsmessige. Bygget blir stående i en eller annen form, sa nestleder i UBS, Anders Fjelland Bentsen.

Byterminalen.

Må ha grønt tak

Han fremmet et forslag om at Bane NOR får bygge på en femte etasje, under forutsetning av man jobber mer med å bearbeide fasader, og at bygningen blir utstyrt med såkalt grønt tak, et forslag som fikk full oppslutning i UBS.

Mats Danielsen (Frp) støttet Bentsens konklusjon om det reguleringsmessige, og ville også pålegge utbyggeren bearbeiding av fasader.

– Ett av de byggene i byen som har mest behov for en «make over», samtykket Danielsen, som derimot i utgangspunktet ikke ønsket å pålegge Bane NOR grønt tak, og viste til at området ikke er særlig utsatt for problemer med overvann.

– En ting er hvordan det er med regn og overvann per i dag, men vi vet ikke hva som ligger foran oss, og et grønt tak kan komme godt med, poengterte Hege Benedicte Blom Stene. (V).

– Andre egenskaper

Thomas Bendiksen (MDG) hadde forståelse for Danielsens argumenter om manglende behov for overvannshåndtering.

– Men grønne tak har også andre gode egenskaper, som å bedre luftkvalitet og dermed et bedre klima og et bedre habitat for planter og insekter, framholdt Bendiksen

Egil Olsen (H) pekte på at utbyggerne allerede har fått godkjent et teknisk rom på toppen av dagens etasjer, og at Høyre også støttet Bentsens forslag.

– Arbeidsplasser i sentrum

Frode Myrhol hadde forståelse for at administrasjonen ønsket en helhetlig utvikling av framtidens stasjonsområde, men at bygget uansett vil bli stående i 30-40-50-60 årene uansett

– Da vil det være uheldig ikke å legge til rette for flere arbeidsplasser så sentralt i sentrum, spesielt når det allerede er det gitt tillatelse til et stort teknisk rom, sa Myrhol.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen