Politikk

Vurderer å triple gratisminuttene i Valberghallen

Flertallspartiene vil øke gratisparkeringen i Valberghallen p-hus når Breigata og Kirkegata stenges for biltrafikk fra mai neste år. Stavanger Parkering er imidlertid skeptisk til ordningen. - Det kan virke mot sin hensikt, sier daglig leder.

I kommunalutvalget 1. november ble det besluttet å stenge Breigata og Kirkegata for biltrafikk fra mai 2023. Hvordan stengningen fungerer, vil evalueres høsten 2024. At Breigata og Kirkegata skal bli en del av gågatenettverket i Stavanger sentrum, er en del av sentrumsplanen, som ble vedtatt av Stavanger bystyre i 2019.

Brødrene Pedersen har holdt til i lokalene i Breigata 5 i 146 år, siden 1876. I september uttrykte styringsleder i Brødrene Pedersen og eier av bygningen, Paul Christian Bull, bekymring for hva omleggingen vil si for sentrumshandelen.

– Sånn jeg oppfatter det er handelen i Stavanger sentrum ikke høyt prioritert hos verken byråkrater eller politikere. Antall korttidsparkeringsplasser er viktig for byen og for Brødrene Pedersen. Det vil være negativt er hvis 20 korttidsparkeringer forsvinner. Det er jo rene galskapen hvis du tenker på handel, sa Bull til RA.

Nå er flertallspartiene enige om en løsning for å kompensere for korttidsparkeringsplassene som opphører langs Breigata og Kirkegata.

Breigata i Stavanger sentrum kan bli gågate.

Fra 10 til 30 minutter

I sitt reviderte Stavanger-budsjett har flertallet (Ap, SV, MDG, Sp, FB og Rødt) fremmet et tekstforslag. Saken sendes nå videre til administrasjonen som på senere vil legge fram sin anbefaling.

I Valberghallen, som har portal der Breigata og Kirkegata møtes, kan man i dag stå parkert gratis i 10 minutter. Nå ønsker flertallet at man skal kunne stå parkert gratis lenger.

«I sammenheng med det vedtatte prøveprosjektet hvor deler av Breigata og større deler av Kirkegata skal bli gågate fra sommeren 2023, ønsker samarbeidspartiene å legge til rette for at det fortsatt skal være mulighet for gratis korttidsparkering i området.

Tidsrammen for belastning for parkering i P-Valberghallen utvides bes derfor utvidet fra dagens 10 minutter til 20 minutter. De som tidligere benyttet seg av gratis 15 minutters korttidsparkering i Breigata/Kirkegata, får dermed samme mulighet i P-Valberghallen», heter det i forslaget.

Frode Myrhol (FB), leder i utvalg for by- og samfunnsutvikling, forteller RA at flertallet vil øke gratisperioden til 20 eller 30 minutter når budsjetter vedas i bystyret 12. desember.

Myrhol er i favør av et maksimalt antall gratis minutter.

Frode Myrhol (FB).

– Jeg er veldig fornøyd med å få på plass dette. Overgangen vil bli mye smidigere. Det tar litt tid å parkere her, men det er mulig å ta heisen opp, noe som er godt for dem som er dårlige til beins, sier Frode Myrhol, som har talt seg fram til at 11 svipptur-parkeringsplasser vil opphøre når biler ikke lenger er tillatt i gatene.

Estimater viser at Stavanger kommune vil tape i overkant av én million kroner hvis gratisminuttene blir utvidet.

– Det er innenfor synes vi, sier Myrhol.

Stavanger Parkering: – Ingen gunstig løsning

Christian Tønnevold, daglig leder i Stavanger Parkering, tror ikke løsningen er gunstig for verken folk eller sentrumshandelen. Valberghallen, sammen med Jorenholmen og Posten, er Stavangers mest populære parkeringshus.

– Jeg tror ikke det er lurt å ha utvidet gratis parkering i Valberghallen. Det er jeg veldig skeptisk til. Teoretisk sett kan det føre til mer trafikk-kork. Det er mitt faglige råd at vi ikke gjør det. Hvis det er et poeng for økt handel, tror jeg det vil virke mot sin hensikt, fordi det vil føre til mer kø og irritasjon, sier Tønnevold til RA.

Christian Tønnevold, daglig leder i Stavanger Parkering, er skeptisk til å benytte Valberghallen til formålet, og tror trafikk-kork vil føre til økt frustrasjon.

Det absolutt viktigste for folk når de skal parkere i byen er ledig plass, forteller han.

– En undersøkelse fra september 2021, viser at for 74 prosent er tilgjengelighet klart viktigst ved valg av parkering. I tillegg har 40 prosent av kundene til Stavanger parkering elbil, og har da allerede halv pris. Jeg tror ikke kundene bryr seg noe om de få kronene. Da anbefaler jeg heller å ta i bruk et parkeringshus med mye, mye bedre kapasitet, og det har vi jo, eksempelvis St. Olav og P-Kyrre. Disse er veldig nærme sentrumskjernen og man slipper at det klumper seg, sier han.

Tidligere gjennomførte Stavanger parkering et prøveprosjekt med gratis parkering i St. Olav-parkeringshus.

– Det hjalp ingenting, konstaterer han.

Også Claus Sigurd Petersen, sentrumskoordinator i Stavanger, er skeptisk til hvorvidt grepet flertallet foreslår vil virke. Han understreker at tiltaket må testes ut og evalueres i etterkant.

– Da vil vi se om det faktisk fungerer. Det er et veldig populært parkeringshus, og gratis parkering vil nok gjøre det enda mer populært. Stavanger sentrum tilbyr allerede hjemlevering. En slik løsning er også et veldig godt alternativ.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen



Nyeste fra Dagsavisen.no: