Politikk

Vil ikke rive den gamle brannstasjonen

Et flertall i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg ber om at brannstasjonen på Lagårdsveien bevares. Leif Arne Moi Nilsen (Frp) var eneste stemme imot og mener bygningen har «betong-kreft».

– River vi brannstasjonen totalt, er den bare forbeholdt historiebøkene og nostalgiske Facebook-grupper. Det er en utfordring generelt at vi med en hånd forsøker å redusere klimagassutslipp hver eneste dag i Stavanger kommune, mens vi med den andre hånden sier ja til prosjekter som øker klimagassutslippene. På den måten når Stavanger ikke de ambisiøse klimamålene vi har satt oss. Det går for langsomt og vi må gjøre harde prioriteringer. Kan vi samtidig bevare en bit historie, er det en vinn-vinn situasjon, sier Thomas Bendiksen i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg, til RA.

Eiganes og Våland kommunedelsutvalg ber om at hele eller deler av den eksisterende brannbygningsmassen innarbeides i nytt planforslag. Utvalget ber også forslagsstiller vurdere midlertidig bruk av bygningene i påvente av videreutvikling av tomten.

Tilleggsforslaget ble fremmet av Thomas Bendiksen (MDG) på vegne av SV, FP, Ap, H, MDG og V.

Thomas Bendiksen i Miljøpartiet De Grønne på Eiganesveien.

– MDG er opptatt av to ting. Det første er at vi etter beste evne bruker og gjenbruker velfungerende kvadratmeter for å begrense ressursbruken. Det andre er at vi bevarer mangfoldet i arkitekturen vår og ivaretar noen av de historiske bygningene som både forteller en historie om funksjon og arkitekturen fra forskjellige tiår.

Det er en trend at man ønsker å rive arkitektur fra 50- og 60-tallet, mener Bendiksen. Han peker på at Teknikken på Våland er revet, at det gjøres store endringer på Rådhuset og at riving av det gamle politikammeret på Nytorget og Pennalet er under vurdering.

– Summa summarum blir vi en epoke fattigere i arkitekturhistorien i Stavanger. MDG mener ikke at alt skal være akkurat som det er i dag, men at det er viktig å se muligheten for å innarbeide hele eller deler av bygningsmassen til den gamle brannstasjonen til et nytt formål.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) var eneste stemme imot forslaget.

«Betong-kreft»

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener at bygningen ikke er verdt å ta vare på.

– Det er dessverre ingenting vi kan gjøre med den brannstasjonen. Den er kondemnert og det vil koste altfor mye å fikse den opp. Den har betong-kreft. Det skjer når jernet inni betongen ruster og betongen slår sprekker. Det kan man se både på brannstasjonens fasade og gulv, sier Moi Nilsen til RA.

Gamle brannstasjon, Lagårdsveien

Han understreker at det fremdeles ikke er utenkt et nytt formål for bygget.

– Vi vet heller ikke hva vi skal bruke den til. Da foretrekker jeg heller å bruke disse pengene på skoler og barnehageområder som krever vedlikehold. Vi må huske at vi er en kommune som skal drive på med lovpålagte oppgaver. Det er også en stor verdi på den tomten.

Hvor mye?

– Jeg vet ikke, men det er ikke småpenger.

Leif Arne Moi Nilsen

MDG: – Lagårdsveien er publikumsfiendtlig

Thomas Bendiksen (MDG) har ingen håndfaste ideer på hva bygget kan brukes til.

Hvordan kan en videreutvikling av den gamle brannstasjonen se ut?

– Det er ingen konkrete ideer ennå, men det er naturlig å bruke bygget til næringslokaler.

Han mener god bruk av brannstasjonen kan gjøre Lagårdsveien mer vennlig mot mennesker som traktes gjennom veien inn mot byen.

– Lagårdsveien er en av de viktigste hovedfartsårene inn til Stavanger sentrum og vil samtidig være en viktig kobling i utbyggingen av Paradis. Vi har valgt å legge mange av de tunge kommunale og statlige institusjoner der, som Skatteetaten, Statens Hus og Politikammeret, langs Lagårdsveien. Vi bør ikke fortsette den publikumsfiendtlige Lagårdsveien, men tenke at dette kan være en viktig trasé inn til sentrum.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: