Politikk

Stavanger-sykehjemmene får husassistenter

For neste års budsjett har flertallet satt av 20 millioner til husassistenter. - Et direkte svar på å tenke innovativt rundt de utfordringene vi står overfor nå, sier Dag Mossige (Ap).

Torsdag formiddag legger flertallspartiene fram sitt felles budsjettforslag, som er en revidert utgave av Handlings og økonomiplanen 2023-2026 (HØP) som kommunedirektør Per Kristian Vareide la fram 21. oktober.

Budsjettet blir endelig vedtatt i kommunestyret 12. desember.

Vil ha tre husassistenter per sykehjem

RA får opplyst av Dag Mossige (Ap) at i budsjettet for 2024 er det satt av 38 millioner kroner til husassistent-ordningen. Det er den anslåtte prislappen for at alle sykehjem skal ha egne husassistenter.

Målet er at hvert sykehjem i snitt skal tre husassistenter - fordelt på størrelse.

– Med husassistenter på arbeidsplassen kan sykehjemmene bli en mer attraktivt jobb for sykepleiere, sier Dag Mossige (Ap), leder i Utvalg for helse og velferd.

Han fortsetter:

– Prøveprosjektet viser mye positivt. Vi har bestemt at alle sykehjem skal ha muligheten til å ha husassistenter. Vi kommer til å bruke 38 millioner til slutt, men det tar en stund å få dette på beina og det er derfor ikke realistisk at alle sykehjem får tak i folk med en gang.

Dag Mossige (Ap)

Leif Høybakk (FB) mener dette er et veldig godt tilskudd for dem som bor på sykehjemmene.

- Det er en fantastisk gladnyhet at dette nå kommer på alle sykehjem. Folkets Parti har et sterkt ønske om å få opp bemanningen i sykehjemmene. Å få husassistenter vil være god hjelp. Det er vanskelig å få tak i sykepleier, men man kan fremdeles hjelpe beboerne med mat, samtaler og andre utfordringer uten helsefaglig utdannelse. Flere beboere vil ha personer nært seg og som kan hjelpe dem med akutte problemer som oppstår, sier han.

- Sterkt ønske om at prosjektet fortsetter

De siste tre årene har Sunde sykehjem, sammen med Rosendal sykehjem, vært en del av et prøveprosjekt med husassistenter. Det er et grep for å få ned sykefraværet og prosjektet hatt en årlig ramme på 3 millioner kroner.

– Jeg opplever at helsepersonellet har et sterkt ønske om at prosjektet fortsetter, sa Gitte Dreyer, leder for husassistentene og konsulent, da RA var på Sunde sykehjem i oktober.

Husassistentene har ikke helsefaglig bakgrunn, men skal bistå til å avlaste helsepersonellet ved å gjøre oppgaver som ikke krever formell utdannelse. De skal lage mat, aktivisere beboerne, sørge for at det rent. På den måten frigjøres helsepersonellet til å bruke mer tid på pleie og medisinering.

– Sykepleiere og annet helsepersonell har hovedsakelig hele stillinger og en stor jobb å gjøre for beboerne. Jeg forstår svært godt at det har vært tungt da de også hadde ansvar for mine oppgaver. Det er en stor jobb for meg i seg selv. Selvfølgelig vil det jeg gjør, vært fordelt på flere personer, men likevel er det alltid noe mer å gjøre, sa Helene Reilstad, husassistent ved Sunde sykehjem, til RA i oktober.

Husassistent, Sunde sykehjem

Skal ikke stå på finansieringen

– Du trenger ikke å være sykepleier for å re opp seng, gå turer, lage smoothie og skifte blomster. Det er mange gjøremål på sykehjem hvor man ikke trenger medisinskfaglig kompetanse. Vi gjør dette for at de eldre skal få bedre omsorg. Sykepleiere og helsefagarbeidere får mer tid til å gjøre sine oppgaver, sier Dag Mossige.

Skulle det likevel vise seg at alle sykehjemmene får tak i folk, er flertallet innstilt på å gå over de budsjetterte millionene.

– Hvis det viser seg at man får tak i folk, skal det ikke stå på finansieringen. Da tar vi det bare i territialrapporteringen og hiver pengene på i løpet av året. Vi ønsker å være litt nøkterne i budsjetteringen fordi vi ikke tror man får tak i nok folk i løpet av ett år.

Mossige forteller at ansettelse av husassistenter er et grep for å gjøre sykehjemmene til en mer attraktiv arbeidsplass. For innen 2040 vil antallet brukere av heldøgnsomsorg fordobles. Det vil bety et bemanningsbehov på 1800 nye årsverk. Samtidig skal alle nabokommunene og sykehuset også ha flere helsefagarbeidere.

– Bevilgningen av midler til husassistenter er et direkte svar på å tenke innovativt rundt de utfordringene vi står overfor nå. Vi kan ansatte så mange sykepleiere vi kan, men de finnes bare ikke. Jeg håper dette vil hjelpe på rekrutteringen. Mange vil jobbe på SUS, men jeg håper dette vil gjøre det mer attraktivt å jobbe på sykehjem, sier Dag Mossige.

Det er opp til sykehjemmene selv å søke.

– Midlene ligger fast. Så snart vi har vedtatt det, kan de begynne å søke.

---
Dette vet vi så langt om flertallets fellesforslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026
  • Flertallspartienes forslag til Handlings- og økonomiplan, presenteres i formannskapet 24. november og vedtas i kommunestyret 12. desember.
  • 35 millioner kroner ekstra til faste vikarer i hjemmesykepleien i fireårsperioden.
  • Skolematordningen økes med 1,5 millioner kroner årlig i kommunedirektørens forslag. Flertallet plusser på med 5 millioner kroner i 2023 og 10 millioner kroner i 2024, 2025 og 2026. Ordningen utvides fra dagens 9 skoler til rundt 18–20 skoler fra skoleåret 2023–2024. I tillegg settes av 2 millioner kroner til mer utstyr årlig.
  • Bunnfradraget for eiendomsskatt økes fra 625.000 til 825.000 kroner i 2023. Det utgjør 461 kroner per husstand.
  • 3 millioner kroner årlig i økning til fysio- og ergoterapitjenesten.
  • Prøveprosjektet med husassistenter på sykehjemmene utvides med 21 millioner kroner i 2023 og med 38 millioner årlig fra og med 2024. Det er anslått at økningen vil utgjøre tre husassistenter på hvert sykehjem.
  • 25 millioner kroner i kommunal støtte til egenandeler for tannhelse til voksne.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: