Politikk

Ap vurderer å la kommunen overta ansvaret for busstransport

Stavanger Arbeiderparti vurderer å la kommunen overta drift av kollektivtrafikk av hensyn til klimaet.

Det kommer fram i Stavanger Arbeiderpartis programforslag for 2023–2027.

Det er forslag rettet mot å få fortgang på reduksjonen av klimautslippene, står det i partiprogrammet.

Ansvaret for den lokale kollektivtransporten hviler på fylkeskommunene over hele Norge. Kun i Trondheim kommune er de i gang med å se nærmere på å overta driften av kollektivtransporten.

– Det er kun lagt opp til en vurdering av muligheten. Vi ønsker å synliggjøre overfor staten at man i byene har størst potensial for å få ned utslippene, men dagens struktur er ikke hensiktsmessig, sier Ap-gruppeleder Dag Mossige, til RA.

Omvendt solidaritet

Mossige mener at ordningen i dag er «omvendt solidaritet».

– Billettinntektene i byene er med på å finansiere kollektivtilbudet i distriktene, men dette bidrar ikke til å få ned klimagassutslippene. Det haster å få ned klimautslipp. Det haster å få folk på jobb. Det haster å få flere over på kollektiv. Når folk belastes økonomisk skal dette finansiere lokale løsninger, ikke i distriktene. Innbyggerne i Stavanger betaler høyere bom for å få bedre og billigere busstilbud, men billettprisene går ikke ned.

– 50 millioner fra staten skulle gå til å redusere billettpriser, men vi opplever at de ikke går ned. Det samme gjelder midler satt av til å få opp ruteantallet. Vi opplever at det ikke blir brukt eksklusivt til det område midlene skulle bli brukt.

Å få ned klimabelastningen er av høyere prioritet, stadfester Mossige.

– Kan det være usolidarisk overfor distriktene?

– Tilbudet må reflektere det reelle behovet og kundegrunnlaget. I stedet for å få penger fra staten til to vidt forskjellige formål. Å opprettholde sysselsetting i Suldal versus å få ned klimautslippene. Jeg er opptatt av å få folk på jobb i Stavanger, at næringslivet ikke skal stå i kø og at vi får ned klimautslippene. At noe blir distriktsmidler og noe blir bymidler kan være hensiktsmessig.

Stavanger Arbeiderparti ønsker samarbeid med Sola, Sandnes og Randaberg.

– Vi håper på å skille ut ansvaret sammen med de større byene i resten av fylket. I første omgang sammen med Sola, Sandnes og Randaberg. Også disse kommunene har lignende utfordringer som Stavanger.

---

Fakta: Lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

§ 2. Overføring av ansvar for kollektivtransport og vilkår for overføringen

Kongen i statsråd kan vedta overføring av ansvar for kollektivtransport fra fylkeskommunen til kommunen dersom kommunen kan dokumentere at den:

a. omfatter et område som utgjør en felles bolig-, arbeids- og serviceregion,

b. har et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne gi befolkningen et ønsket kollektivtilbud innenfor en samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad og

c. har et samarbeid med fylkeskommunen om å sikre et helhetlig rutetilbud.

Ved overføring av ansvar for kollektivtransport etter første ledd overtar kommunen ansvaret for kollektivtransporttilbudet innenfor kommunens grenser. Kommunen bestemmer selv omfanget av kollektivtransporttilbudet.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: