Politikk

Utbygging på Jåttå går mot godkjenning

Kommunedirektøren ber politikerne om å la Jåttå Utbyggingsselskap få bygge 49 rekkehus og 14-16 leiligheter sør på Jåttå.

Feltene betegnes som B3 og B10, og ligger ved dagens bebyggelse sørvest for den såkalte Karusellen, rundkjøringen der Fylkesveg 44 og Diagonalen møtes ved Jåttå videregående skole. Det er Jåttå Utbyggingsselskap, eid av Base Bolig, Ineo Eiendom og Galta Invest, som er utbygger.

B3 og B10 er en del av en rekke delfelt som består av allerede oppførte og planlagte leilighetsblokker og rekkehus i storutbyggingen i det tidligere landbruksområdet på Jåttå, vest for Diagonalen. Kommunedirektøren ber utvalg for by- og samfunnsutvikling godkjenne detaljreguleringen og sende saken til endelig godkjennelse i kommunestyret. Det er et usikkert når det kan bli aktuelt å starte salget av boligene, opplyser daglig leder Tom Rune Tjelta i Jåttå Utbyggingsselskap.

Daglig leder Tom Rune Tjelta i Jåttå Utbyggingsselskap på utbyggingsområdet som skal romme 123 rekkehus og blokkleiligheter. Foto: Stein Roger Fossmo

Flere felt i salg snart

– Det er litt usikkert med tidspunktet for salgsstart, da det er flere rekkehus på delfeltene B1 og B2 som vil bli lagt ut for salg i 2023. I alle tilfeller skal man måtte prosjektere og tegne boligene, så jeg vil anta det fort går et års tid før man ser boliger her ute for salg, sier Tjelta til RA.

De 49 rekkehusene og 14–16 leilighetene, som skal plasseres i en fire etasjer høy blokk, skal også få et felleshus.

– Alle delfelter på Jåtun har en tanke om og en mulighet for å bygge felleshus. Felleshuset kan romme så mangt. Hovedtanken fra arkitektene er et uterom som samlingspunkt, sier den daglige lederen.

Alle delfelter på Jåtun har en tanke om og en mulighet for å bygge felleshus.

—  Tom Rune Tjelta, Jåttå Utbyggingsselskap

Tun som samlingssteder

Felleshus og uterom i sentrum er tiltak bygget med inspirasjon fra tidligere tiders bebyggelse.

– Ideen og tanken er bygget videre på fra tuntanken fra tidligere historie, hvor bebyggelsen var samlet rundt et tun, et «klyngetun», som er en måte man bygget på i dette området tidligere. Tunet var samlingsplassen for familien, sier Tjelta.

Han forteller at navnet Jåtun i delfeltene er valgt nettopp på grunn av tunene. Jåtun er en eldre skrivemåte av Jåttå.

Parkeringen skal skje i nedgravde parkeringskjellere. Materialer på bebyggelsen er ikke fastlagt, men rekkehus bygges som kjent som regel med trefasader.

Tursti rundt boligfeltene

Alle delfeltene i Jåtun-utbyggingen rammes inn av en tursti utbyggerne kaller den grønne ringen, også B3 og B10.

– Det bli noen veldig kjekke boliger her, som vender ut mot den grønne ringen og meget gode friområder. Det blir ideelt for barnefamilier med trygge boligfelt uten biltrafikk, sørvestvendte boliger koblet direkte til friområder med turveier til kollektivtransport, sier Tjelta.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen