Politikk

Ja og nei til nye prosjekter i Stavanger

Base Bolig, Ineo, Hinna Park, Stavanger kommune og Sjæveland & Co har fått ja på sine byggesøknader. Leilighetshotellet på branntomten til Torsgården må tegnes på nytt. Fylkeshuset må vente, men får Aps støtte.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) tok stilling til en rekke reguleringssaker i møtet torsdag ettermiddag.

Hinna Park Utvikling AS og kommunens eget utbyggingsselskap Stavanger Utvikling KF fikk godkjenning for å bygge 230 boliger fordelt på ti boligblokker og ett næringsbygg ved Det skjeve tårn i Jåttåvågen. Nå gjenstår bare en endelig godkjenning i kommunestyret.

Slik ser Brandsberg-Dahls Arkitekter for seg den nye bebyggelsen ved Det Skjeve Tårn i Jåttåvågen.

– Det ble gjort noen justeringer i høyder og volum forrige gang saken var til behandling i UBS, og det var et ganske bredt flertall som godkjente prosjektet nå. Det vil gå noe tid før feltet er fullt utbygd, men jeg tror dette vil bli et flott boligområde, sier nestleder i UBS, Anders Fjelland Bentsen (Ap), til RA.

Ja til Base og Ineo

Base Bolig, Ineo Eiendom og Galta Invest fikk klarsignal for 26 rekkehus og to leilighetsblokker på fire og fem etasjer, til sammen 50–56 boliger, i et delfelt i utbyggingsområdet Jåttå Nord. Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn. Utbyggerne ble for øvrig pålagt at taktekking på saltak skal være av varig kvalitet, for eksempel tegl.

– Det er en uheldig praksis at enkelte utbyggere sparer inn på for eksempel taktekking ved å bruke papp, det bør ikke gjøres med tanke på hvor lenge boliger skal bestå, sier Bentsen.

Låve-ja i Dronningåsen

Skjæveland & Cos planer om å bygge om en låve, restaurere et våningshus og bygge totalt 16 boliger i Dronningåsen fikk støtte fra et samstemt utvalg.

Våningshuset (i bakgrunnen) skal restaureres, i tillegg er det planlagt rekkehus.

– Opparbeidelse, riving og restaurering blir dyrt, og boligene her havner nok i den øvre prisklassen, sa daglig leder Egil Skjæveland da RA omtalte planene sist.

Utbyggeren fikk for øvrig pålegg om å vurdere saltak på rekkehusene før endelig avgjørelse i UBS.

– Vi mener saltak på rekkehusene vil passe bedre sammen med den øvrige bebyggelsen her, sier Bentsen.


Torsgården-nei

På branntomten til Torsgården i Verksgata har et selskap eid av Borgenhaug-gruppen og P.G. Gundersen-gruppen søkt om å få bygge leilighetshotell eller kontorer.

Et flertall bestående av Ap, Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt vedtok å sende planforslaget tilbake, med beskjed om at et nybygg på tomten må «bearbeides slik at det i større grad reflekterer former, dimensjoner, materialbruk og andre elementer fra bebyggelsen rundt.»

– Vi ønsker vel alle å få tomten bebygd. Forslaget som ble levert nå ser mer ut som en kasse som har landet som en «alien» i Verksgata. Bygningen kunne nok vært oppført i et hvilket som helst industriområde, men i dette området ønsker vi en bygning mer tilpasset omgivelsene, sier Bentsen.

Venstres Kjartan Alexander Svartsund Lunde støttet også å sende saken tilbake, men ville i tillegg pålegge utbyggeren å redusere høyden på nybygget av hensyn til både verneverdige omgivelser og boliger i nærheten. «Det er høyere enn bebyggelsen som sto her før brannen og har negative konsekvenser både med hensyn til den verneverdige bebyggelsen i og utenfor planområdet, og fordi det skygger mer for boligbebyggelsen på nordsiden av Verksgata», heter det i forslaget, som bare fikk Venstres stemme.

Fremskrittspartiet og Folkets Parti foreslo derimot i gi en foreløpig godkjenning av utbyggingsplanene og legge dokumentene ut på høring, men det fikk bare partienes tre stemmer.

Planene for hotellprosjektet på Torsgården-tomten i Verksgata. Litle Skippergata går opp til venstre.

Ap-ja til Fylkeshuset

Stangeland og Svendsen AS fikk i en egen sak avslag på å omregulere en lekeplass til boligtomt i gaten Nedre Blåsenborg, et forslag tilknyttet Torsgården-planene. Frp og FP ville innvilge også denne søknaden.

Et enstemmig utvalg gikk inn for å utsette behandlingen av planene om ombygging og utvidelse av fylkeskommunens administrasjonsbygning i Gamle Stavanger sykehus. Ett av argumentene for utsettelsen var at de store og for Stavanger kommune ytterst viktige planene for Akropolis-visjonen på nabotomten skal presenteres for kommunalutvalget tirsdag.

Fylkeskommunen vil fortsatt benytte teglstein som hovedmateriale i det nye fylkeshuset.

Politikerne må i kommende møte foreta en avklaring om det ene nybygget benevnt som C1, plassert nær gangbrua over Kannikgata, skal ha den bredden fylkeskommunen ønsker, eller om bredden bør halveres, slik byplanmyndighetene i kommunen går inn for.

– For Arbeiderpartiets del var vi klare for å gå for forslagsstillerens forslag med noen små justeringer, men uten å redusere prosjektet i størrelse for det såkalte C1-bygget. Vi mener forslaget er ganske bra, og planene baseres også på en viktig kabal for å få utvikling i dette området. Andre partier ønsket litt mer tid på behandling av saken, og saken ble utsatt, sier Bentsen.

Bygget C1 slik utbygger ønsker det, og med forslaget fra Stavanger kommune under.