Politikk

Bilene må vike, St. Svithun-elever får større skolegård

St. Svithun skoles elever får snart en større og grønnere skolegård. I en dels temperamentsfull politisk debatt ble det bestemt å fjerne 18 parkeringsplasser foran skolen.

Utvalg for miljø og utbygging i Stavanger behandlet onsdag en mulighetsstudie for St. Svithun skole på Storhaug. Flertallet på seks stemmer, Ap (2), MDG (2), V (1) og Sp (1), stemte for å utvide skolegården til også å omfatte den trekanten foran skolen som nå rommer parkeringsplass for 18 biler. Mindretallet på fem stemmer, H (2), Frp (2) og FP (1) stemte for å si nei til utvidelsen og beholde parkeringsplassene.

«En trang asfaltbelagt byskolegård med få grøntområder i nærheten gir lite helsefremmende omgivelser», heter det i en mulighetsstudie som også peker på særlige behov i Storhaug bydel. «På St. Svithun er det mye asfalt, lite grønt og bare 8,5 kvadratmeter per elev i skolegården. Nasjonale anbefalinger er 30 kvadrat, på St. Svithun er det altså 21,5 kvadratmeter trangere enn anbefalt. Ved et så lite areal er det ikke mulig å lage en skolegård som favner bredt for ulike typer mennesker og behov for sosialisering, fysisk aktivitet og hvile. Det er ingen pusterom hvor man kan trekke seg tilbake, få en pause fra støy og store folkemengder», heter det i rapporten.

– Behov for parkering

Grete Kvalheim i Frp hadde på eget initiativ vært på stedet og telt 18 biler på parkeringsplassene, i tillegg til fire i Sandsgata, som også blir skolens areal på sikt. Hun mente endringene som foreslås i mulighetsstudiene er unødvendige, og var bekymret for parkeringsplassene.

– Selv om dette skal være et ankomstområde, har det ingen reell funksjon, egentlig. I planen fjernes alle parkeringsplassene unntatt én parkeringsplass for handikappede. Det er behov for parkeringsplasser, det er for lite parkeringsplasser på Storhaug som det er, argumenterte Kvalheim.

Hun fikk motbør rundt bordet.

– Dette har lærere og elever på St. Svithun sett fram til, nå er skolegården altfor grå og trist. Det er flott med flere grøntområder som kan bidra til trivsel og miljø, hvor elever har muligheter til å trekke seg vekk og få ro. Jeg vet det er rift om parkeringsplassene, men elevers trivsel veier for meg mye tyngre, oppsummerte Mette Vabø (V).

– Endelig skal denne grå skolegården få et grønt løft, det er flott å se, supplerte Maiken Ree (Ap).

Den omstridte parkeringsplassen foran St. Svithun skole.

– Fysisk og psykisk helse

Håkon Fossmark (MDG) pekte på effekten omgivelsene har for trivsel.

– Det viktige i denne saken er ikke klima eller parkeringsplasser, det viktige er å gjøre tiltak for å bedre den fysiske og psykiske helsen til elevene, det gjør man ved å lage bedre skolegårder, sa Fossmark.

Det ble et tydelig skille mellom Frp, Høyre og Folkets Parti og de øvrige partiene i debatten.

– Selvfølgelig er elevene i utgangspunktet viktigst, men foreldrene til elevene, de som bor på Storhaug, er heller ikke uten betydning. Folk har sonekort, og de trenger et sted å sette bilene, kanskje for å kjøre barna sine på trening. Her er det snakk om 18 plasser. La oss bevare dem for foreldrene til ungene. Jeg støtter Frp helhjertet, sa Høyres Ingebjørg Folgerø.

Utvalgsleder Rune Askeland kritiserte at Høyre prioriterer parkeringsplass foran trivselen til elevene, og pekte på at kommunene med det risikerer innsigelser fra Statsforvalteren, som da planene for Lervig skole med 19 kvadratmeter per elev ble lagt fram.

– Det tar vi når det eventuelt kommer, bemerket Folgerø.

Lars Peter Endresen (FP) ville kreve konkrete erstatninger for parkeringsplassene som forsvinner før han ville støtte utvidelsen av skolegården.

Parkeringsplassene forsvinner når skolegården til St. Svithun skole på Storhaug utvides.

– Bilistene viktigere?

Temperaturen steg utover i debatten.

– Jeg stusser på vurderingskriteriene til Høyre. Er bilistene viktigere enn barns trivsel, spurte Vabø.

– Det jeg ikke forstår, er hvorfor man tror at bilistene er noen utenomjordiske vesener som ikke har noe med familiene å gjøre, svarte Folgerø.

– Dette kommer ut til å gå kraftig ut over beboerne. Jeg konstaterer at flertallet her er mot bilen, og vil jage bilen ut av byen, supplerte Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

– Hvis vi skal satse på skolen, kan vi ikke prioritere biler framfor elever. Det blir ganske hult å snakke varmt om hjertesoner, men så ha problemer med å stemme for å omdisponere parkeringsplasser rett foran skolen. Det er veldig merkelig, bemerket utvalgsleder Rune Askeland (MDG).

– Jeg synes ikke noe om denne aggressive framstillingen av de som prioriterer annerledes, og å si at det klinger hult, og sette dette opp mot at vi har ment hjertesoner er en god ting. Vi setter familienes interesser høyt, hele familien, sa Folgerø.

Hun minnet om at St. Svithun skole om noen år også vil få tilgang til større arealer ved å legge beslag på deler av i veinettet rundt skolebygningen.

– Når skolen også får gatene rundt, er det helt fair at det kan gå ut over noen få kvadratmeter foran skolen, sa Folgerø.

Merkelige?!?

– Du er normalt en veldig god møteleder, men når du begynner å kalle våre forslag merkelige …, sa Moi Nilsen, og holdt inne resten.

– Jeg synes du har kommentert nesten hvert innlegg fra mindretallet til nå, la han til.

– Jeg har ikke hatt replikk i denne saken før nå, svarte Askeland.


Nyeste fra Dagsavisen.no: