Politikk

Ringnes-selskap bygger 220 leiligheter og hotell på Forus

Christian Ringnes satser stort på Forus. Hotell og 220 leiligheter er på gang. Industriområdet ved fylkesveg 44 skal etter planen endres til kvartalsbebyggelse med bymessig preg.

Mangemilliardæren Ringnes står bak planene sentralt på Forus. Byutviklingspolitikerne har allerede gitt et foreløpig ja, og nå arbeider kommuneadministrasjonen med å samle merknader og innspill før andre gangs behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling, før saken ventelig går til kommunestyret for godkjennelse.

– Dette blir ikke et luksusprosjekt, vi ser for oss å tilby leiligheter som mange har råd til, sier viseadministrerende direktør Sigurd Stray i det Christian Ringnes-eide selskapet Eiendomsspar AS.

Sentralt ved Bussveien

Hotellet er planlagt i syv etasjer, leilighetene over fem etasjer.

De planlagte leilighetene varierer mellom 40 kvadratmeter og litt over 100 kvadratmeter i størrelse. De 220 leilighetene er i skissene fordelt på seks blokker. Hotellet og leilighetene får fasade ut mot Forusbeen og fylkesveg 44, i den vestlige delen av trekanten som også avgrenses av Gamle Forusvei. Bygningene plasseres i ytterkantene av tomten, som da vil få kvartalsbebyggelse med et urbant preg.

– Dette er en attraktiv tomt, sentralt, og som blir liggende kloss ved Bussveien. Vi lager et skjermet område med lekeplass og store arealer med gode solforhold, sier Stray.

Leilighetene og hotellet bygges ut mot Forusbeen og Fylkesvei 44 og skaper et avskjermet område mellom bygningene.

Sju etasjes hotell

Hotelldelen er planlagt på 7500 kvadratmeter fordelt på sju etasjer, med resepsjon og en del ulike tilbud på gateplan. Stray og Eiendomsspar har ikke betenkeligheter med å gå inn i et hotellmarked i Stavanger-området, tross stort tilbud og relativt lavt belegg for tiden.

– Vi har stor tro på hotellkonseptet her, og har inngått kontrakt med en utenlandsk aktør, sier Stray, som vil overlate til denne aktøren å presentere selskap og detaljer.

Eiendomsspar er datterselskapet til Oslo-baserte Victoria Eiendom. Selskapet har eid Forusbeen 17 lenge, og kjøpte for to år siden også Forusbeen 15 for å bygge ut tomtene samlet.

Fasader av leiligheter som vender ut mot Fylkesveg 44.


Tegl eller tre

Utvalg for by- og samfunnsutvikling la planene ut på høring og offentlig ettersyn i juni, etter innstilling fra administrasjonen i kommunen, der det konkluderes med at utearealene er store nok, støyforholdene er gode og utnyttelsesgraden på prosjektet er innenfor det akseptable for området.

Fasadene skal være av tegl eller tre.

Byggetomten brukes i dag til bilverksted og annen industri. Før byggeplanene kan behandles ferdig, må områdereguleringen for Forus Øst være på plass.

Fra utbyggingsområdet. Til høyre bygningen der bilverkstedet Trucksenter holder til.









Nyeste fra Dagsavisen.no: