Politikk

– Ikke Norge verdig at mennesker som har flyktet fra krig tvinges til matkøer

Registeringen av ukraniske flykninger tar tid, og med minimalt med støtte tvinges nå enslige og mødre med barn ut i matkø i Stavanger.

Den Norske Kirken slår alarm i et brev til Stavanger kommune torsdag, der kirkeverge Rune Skagestad og flyktningkoordinator Maggi Hatløy har oppsummert en urovekkende utvikling. Hatløy forteller om et stadig økende antall barnefamilier og enslige fra Ukraina som har stått i matkø under utdeling av mat i regi av Frelsesarmeen og organisasjonen Open hands for you.

– Det er ikke Norge verdig at mennesker som har flyktet fra krig og elendighet skal måtte tvinges til matkøer for å overleve, sier Hatløy til RA.

Har stengt utdeling nå

Hatløy, kjent fra mange år i Kirkens Bymisjon, er nå utlånt i en prosjektstilling for å koordinere arbeidet 21 menigheter i Stavanger gjør og planlegger å gjøre i arbeidet med å støtte og integrere flyktninger. Hun melder at Frelsesarmeen har stengt matutdelingen for sommeren, noe som naturlig nok forverrer situasjonen.

UDI har ansvaret for flyktninger mens de bor på asylmottak, før de blir overført til bosetting. I mellomtiden bor de i mottak som på Thon Apartments i Klubbgata og andre midlertidige bosteder, og må klare seg med så lite som 67 kroner per døgn til mat og andre nødvendige utgifter.

– Dette går det ikke an å leve av. De statlige satsene er for lave. Det må på plass midlertidige løsninger. Situasjonen blir en annen når de blir bosatt i kommunene, men i mellomtiden må de klare seg på én tredjedel av det som Stavanger kommune ellers satt som minstesats for livsopphold for enslige, 6550 kroner, sier Hatløy.

Tøffe valg

Hun peker på at en voksen flyktning i mellomperioden må klare seg med under 2100 kroner måneden til mat, telefon, transport og andre nødvendige utgifter. Hatløy melder om fortvilelse blant folk hun møter ute i felten.

– Husk, dette er ofte mødre og barn som gjerne har menn og fedre som kjemper i krigen i Ukraina, og som må velge mellom mat og utgifter til å holde kontakt med familie i hjemland. De jeg har møtt klager ikke, men jeg blir sint på deres vegne, sier Hatløy.

Hun og Kirkevergen etterlyser om kommunen kan betale for at Kolumbus kan videreføre ordningen med gratis busskort, og om Stavanger kommune kan bistå på andre måter i tillegg, for eksempel med hjelp til telefon i ventetiden før permanent opphold.


– Vi er bekymret

Mindretallspartiene i Stavanger (H, Frp, V, KrF og Pp) foreslo i sist kommunestyre å bevilge 1,5 millioner kroner som støtte til blant annet private hjelpeorganisasjoner til UDI får på plass registrering og får ukrainerne inn i systemene. Flertallspartiene (Ap, SV, R, MDG, FP og Sp) stemte mot.

– Vi er bekymret over at registreringen går så sakte. Det er en del organisasjoner som allerede nå gjør en kjempejobb, men med mer penger kan de gjøre mye mer, sier Sissel Knutsen Hegdal, Høyres gruppeleder.

Stavanger Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal skal tale under Høyres landsmøte i helgen.

Hun peker på at uregistrerte flyktninger har svært trange økonomiske rammer.

– Vi er opptatt av å ta best mulig imot de som kommer hit av nød. Vi frykter den desperasjonen som mange av de som venter nå kan oppleve, sier Hegdal.

Frps gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen er enig, og oppfordrer Kolumbus til å la flyktningene reise gratis.

– Kolumbus har kapasitet, det vil nesten ikke koste dem noen ting å gi gratis transport, og det bør være den minste gesten å gi til flyktningene, sier Moi Nilsen.

– Nå som vi går inn i feriemodus må vi sikre oss at de som kommer hit har til livets opphold, supplerer KrFs gruppeleder Henrik Halleland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: