Politikk

Grønn industri: – Enten lykkes Rogaland, eller så lykkes ikke Norge

Statsminister Jonas Gahr Støre er klar på at Stavanger og Rogaland er helt avgjørende for om Norge lykkes med klimamål og overgang til ny og grønn industri, med en olje- og gassindustri i omstilling.

Støre peker på at Rosenberg Worley har 125 års historie, han holdt selv tale på 125-årsjubileet, og han peker på hvor viktig Rosenberg er og har vært, og som var medvirkende til at Buøy ble valgt som åsted for lanseringen av regjeringens veikart for et nytt grønt industriløft.

– Rosenborg er en ledende norsk industribedrift med gode ordrebøker og spennende prosjekter, og har bedriften har framtiden for seg, sier Støre til RA.

Han var nylig i samtale med Gunnar Berge, den tidligere Ap-statsråden som selv var platearbeider på Rosenberg fra 1957 til 1966.

– Gunnar Berge minnet meg på at Einar Gerhardsen var på omvisning her i 1962, sier Støre.

Statsministeren tok en liten tur inne i verkstedhallen på Buøy, og møtte en av de som står for framtiden.

– I møte med Audun Johannesen, lærlingen som tar fagbrevet sitt i de nærmeste dagene, tegner bildet av en ny yrkeskarriere i industrielle omgivelser som favner mye av det som regjeringen legger fram i dag, sier Støre.

Jonas Gahr Støre møtte Audun Johannessen, som er på vei til å ta fagbrev.

– Må lykkes her

Rogalandsregionen vil være helt sentral i regjeringens satsing.

– Enten lykkes denne delen av Norge med å nå våre industri- og klimamål, eller så lykkes ikke Norge. Her har vi landbruk, industri, naturressurser, kunnskapsmiljø, industritradisjoner, transportårer og havet, her ligger alle forutsetninger til rette, sier Støre.

Han peker uansett på at satsingen skal pågå i alle deler av landet.

– Vi kunne også ha hatt lanseringen i Berlevåg, hvor de bygger hydrogenfabrikk på Hurtigruten-kaien, som er drevet av fornybar kraft fra Varangerhalvøya. Det sier noe om at dette er en nasjonal satsing, sier statsministeren.

– Global omstilling

Han framholder at historien Norge står overfor en stor, historisk omstilling.

– Industrien står i omstilling til alle tider, det er kjennetegnet på livskraftig industri at den omstiller seg, men nå er vi inne i en omstilling som er global, vi må over på fornybar kraft. Norge har unike forutsetninger for det. Vi må fange mer CO₂-utslippene og hindre at den går ut i atmosfæren, Norge har forutsetninger også for det, og krafttilgangen er vår store mulighet. Den skal vi nå også skaffe gjennom havvind, solkraft og andre nye energikilder, sier Støre.

Han vil bygge videre på petroleumsnæringen.

– Olje og gass vil ha en avtakende kurve, og vi dreier mer over mot havvind og solkraft, men jeg er opptatt av å være litt myndig mot de miljøene som sier at «vi må stoppe med olje og gass, og begynne med fornybar energi». Det er ikke slik omstilling skjer, det skjer slik at lærlingen som nå får fagbrevet sitt her, får sin kompetanse fra arbeidskollegene som bygget de store gass- og oljeinstallasjonene, det er en fin overgang, og det er den overgangen vi må satse på, sier Støre.


– Skaper sammen

Den statlige satsingen på tilgjengelig risikokapital og infrastruktur er sentral i tenkningen, for å framskynde satsing fra næringslivet.

– Sammen skal vi skape flere lønnsomme jobber, få opp investeringene på fastlandet, øke eksporten og bidra til utslippskutt, sier han.

Han framholder at tilgang til fornybar kraft, næringsarealer, infrastruktur, råvarer, kapital, teknologi og kompetanse er avgjørende for hvor raskt industrien omstiller seg.

– Vi trenger mange flere hoder og hender til det grønne industriløftet. Derfor skal vi inkludere flere i arbeidslivet, bygge ut raskere og relevante utdanningsløp der folk bor, og gjennomføre en bred kompetansereform i næringslivet som skal sikre industrien fagfolk, sier Støre.
Nyeste fra Dagsavisen.no: