Politikk

Sandnes-flertallet vil leve lykkelig, med sukker på

Flertallet i Sandnes inviterte onsdag formiddag mediene til jordbær og partienes versjon av tingenes tilstand i byen, 11 år etter det «umulige» ekteskapet mellom Ap og Frp.

Åstedet for den tradisjonelle oppsummeringen var i år selvsagt den populære, relativt nybygde og bejublede Rutenparken, der ordføreren, varaordføreren, Senterpartiets Martin S. Håland og Folkets Partis Ellen Karin Moen sto i kø for å prise samarbeidet partiene mellom. Om det er eller har vært store gnisninger blant de styrende partiene, er de godt skjult. Jordbærene ble inntatt med fløte og sukker på.

Som så ofte før vektlegges næringspolitikken når politikken oppsummeres.

– Vår jobb er å legge til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser, det er en av de viktigste jobbene vi har, vi må fortsette med det som har vært suksessoppskriften til nå. Vi skal ikke ta æren, for det er veldig mange som har vært med på det, men vi har vært en pådriver, og det er det som er vår jobb, sier Wirak.

– Må ha balanse

Mer heltid i kommunen, Attraktiv by-prisen og opprusting i sentrum, støtte til ny stadion, nye barnehager og skoler, full sykehjemsdekning og kloakkrensing for et renere vann i Vågen er blant satsingene Arbeiderparti-ordføreren trekker fram. Han bedyrer at Sandnes har god orden i kommuneøkonomien, men medgir at kommunen har høy gjeldsgrad.

– Den er ikke veldig høy, og vi har store verdier også. Vi har fondsmidler, men vi må passe på å ikke ha større gjeldsgrad enn vi klarer å betjene. Vi gir gass når vi kan, og bremser når vi må. Derfor betaler vi nå 300 millioner kroner ekstraordinært ned på gjelden i stedet for å bruke disse pengene. Vi må ha balanse og flate ut gjelden nå, sier Wirak til RA.

Han legger vekt på at i de elleve årene Ap og Frp har hatt ordføreren og varaordføreren har Sandnes fått 13.000 nye innbyggere, byen har nå rundt 82.000 beboere.

– Sandnes er en by med ung befolkning, og da trenger vi investeringer i skoler og barnehager. Historisk sett har Sandnes hatt et stort etterslep, sier han.

Pål Morten Borgli (Frp), Stanley Wirak (Ap),

– Ingen planer om å skilles

Varaordfører Pål Morten Borgli er rask med å trekke fram en av Frps store hjertesaker.

– Det er gledelig at vi i tre perioder har greid å holde eiendomsskatten unna i Sandnes.

Han erklærer glassklart at han og Frp ser for seg å fortsette samarbeidet med Ap og Sp også etter 2023-valget.

– Samarbeidet er bra, vi stoler på hverandre. Vi har ikke noen planer om å skille lag, i alle fall ikke vi i Frp, sier Borgli.

Wirak er enig.

– Det er en modell å bygge videre på, sier han.

Senterpartiets nestor Martin S. Håland samtykker, og mener partiet ikke har tapt noen viktige kampsaker siden samarbeidet med Ap og Frp.

– Vi har ikke gjort noe som er i strid med vårt partiprogram. Jeg kan i alle fall ikke komme på noe. Selvfølgelig er vi ulike partier og har hatt heftige diskusjoner i flertallet, og noen ganger har vi vært rykende uenige, men vi har hatt felles mål om å finne løsninger og har klart å legge til side de uenighetene som vi har nasjonalt, sier Håland.

– Er blitt hørt

Gruppeleder Ellen Karin Moen i Folkets Parti melder også om tilfredshet.

– Selv om vi er et lite parti, er vi blitt hørt og respektert i dette samarbeidet, sier hun.

Hun varslet allerede fra start at hun bare ønsket å sitte i denne fireårsperioden.

– Etter uenigheter i partiet har vi mistet mye oppslutning, men det er nå utarbeidet et etter mitt skjønn veldig godt partiprogram, Det plasserer oss i sentrum politisk, vi er ikke lenger et ensaksparti, men stortingsvalget viste at vi har en kjempejobb ned å mobilisere og rekruttere nye medlemmer, sier Moen.

Det har vært bølger i partiet som tidligere het FNB, og fylkespartiet ville ekskludere henne etter pengekrangel. Sentralstyret vedtok at hun fikk beholde medlemskapet, og Moen er klar for å bidra også neste år.

– Trenger de meg i valgkampen, skal jeg være med på det, sier hun.

Arne Buchholdt Espedal (Ap) og Annelin Tangen Mjølne (Ap).
Nyeste fra Dagsavisen.no: