Politikk

Nei til medisinutdanning: Mener Ap og Sp har gitt seg for lett

Venstres gruppeleder mener kampen om medisinstudiet minner mye om kampen Stavanger måtte gjennom for å gå fra høgskole til universitet.

Forrige uke ble det klart at regjeringen setter foten ned for en medisinutdanning til UiS og Stavanger. Rektor Klaus Mohn uttalte i en pressemelding at han er veldig skuffet, og mente regjeringens konklusjon vil bety kroken på døren for en medisinutdanning med gradsrett til UiS i overskuelig framtid.

Venstres gruppeleder Mette Vabø mener derimot at kampen ikke er over, og hun kommer derfor til å stille spørsmål angående medisinutdanningen på mandagens kommunestyremøte. Vabø sier hun er «utrolig skuffet» over regjeringens beslutning, og mener den er basert på feil grunnlag.

– Alle politiske krefter i alle partier har jobbet hardt for å få dette på plass, og nå fattes en avgjørelse basert på helt feil tallgrunnlag. Utdanningen de har lagt opp til ved UiS er framtidsrettet og praksisnær, og den kan bidra til å løse rekrutteringsutfordringene på lang sikt. Det er ikke så ulønnsomt som Borten Moe vil ha det til, sier Vabø til RA.

Hun mener kampen om medisinstudiet minner mye om kampen Stavanger måtte gjennom for å gå fra høgskole til universitet.

– Det var sterke krefter på de eldre universitetene som gikk mot oss, og vi opplever akkurat det samme nå. Når og hvis UiS får en medisinutdanning blir det konkurranse, og det ønsker selvfølgelig ikke de andre. Men vi lyktes med universitetet til slutt, og jeg tror det er viktig å kjempe videre for medisinutdanningen også, sier Vabø.

Skuffet over Ap og Sp

På mandagens kommunestyremøte ønsker Vabø og Venstre å få svar på en rekke spørsmål, som hvordan ordføreren arbeider for å endre regjeringens avgjørelse og om ordføreren vil sørge for at regjeringen «får opplyst korrekt beslutningsgrunnlag som viser at UiS sin modell er vel så kostnadseffektiv som de gamle universitetenes modeller?».

I tillegg retter hun også pekefingeren mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet lokalt i Stavanger.

– Samtidig som dette skjer i Stavanger har også Trondheim mistet sitt Ocean Space-senter, hvor både Ap og Sp lokalt har stått tydelig på barrikadene for å rette opp i det. Vi opplever ikke at Ap og Sp i Stavanger står på barrikadene på samme måte som de gjør i Trondheim, og det synes vi er skuffende, sier hun.

– Mener du de gir seg for lett?

– Det er sånn det ser ut i den offentlige debatten. Det kan jo være de jobber i kulissene, og jeg håper jo det. Det er derfor jeg stiller spørsmål om hva ordføreren har tenkt å gjøre, sier Vabø.

Hun mener de to partiene bør jobbe aktivt mot regjeringen for å få utdanningen på plass, først og fremst ved å presentere universitetets tallgrunnlag.

– Av og til når man er i regjering fattes det beslutninger man ikke er enig i lokalt, og da må man si ifra. Den voldsomme lojaliteten de har til regjeringen her synes jeg er skuffende, sier Vabø til RA.

– Venstre hadde jo forsknings- og høyere utdanningsministeren en periode, og det skjedde jo ingenting med medisinstudiet mens dere var i regjering heller?

– Det var fordi vi ventet på rapporten som var klar nå i desember, for vi ønsket en god faglig utredning før en eventuell beslutning. Men Iselin Nybø, som var forsknings- og høyere utdanningsminister, gjorde en enorm jobb for universitetet, og hun jobbet også for å få medisinstudiet hit, sier Vabø.

– Hadde du stått like på hvis det hadde vært ditt parti som sa nei?

– De hadde i alle fall fått høre fra meg hvis det hadde vært de som sa nei, sier hun.

Må ta tiden til hjelp

Fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) sier til RA at hun er veldig skuffet over regjeringens nei til medisinutdanning.

– Den forrige regjeringen klarte ikke få dette på plass, og ikke denne heller. Vi har vært samstemte og jobbet tverrpolitisk i hele Rogaland for å få til dette, og det har blitt jobbet hardt fra alle partier. Men nå har de altså besluttet at de ønsker å utvidere den eksisterende kapasiteten framfor å etablere nytt, og det er det bare å beklage, sier Sunnanå Hausken.

– Vi har fremmet alle våre synspunkter over en lang periode, så jeg vet ikke om vi når fram hvis vi prøver på nytt. Vi har møtt sterk motstand, og det har vært litt «Rogaland mot resten». Det har ikke vært en enkel sak, men det kan hende tiden kan hjelpe oss og at vi får en ny mulighet om noen år, legger hun til.

– Vabø spør hva ordføreren kommer til å gjøre med saken nå. Kommer du til å gjøre noe mer?

– Det må vi tenke på. Vi har virkelig stått på for å få til dette, men nå har de tatt en beslutning. Jeg tror ikke de snur i siste sekund, sier Sunnanå Hausken.

– Jeg har troen på at vi vil få medisinutdanning til Stavanger en gang, men ting som dette tar ofte tid. Vi må kanskje la tiden jobbe litt for oss, legger hun til.

Arbeiderpartiets gruppeleder og fungerende varaordfører, Dag Mossige, sier det er sterkt beklagelig at det ikke ble Stavangers tur denne gangen.

– Jeg konstaterer at heller ikke denne regjeringen fikk etablert en medisinutdanning, og det er sterkt beklagelig. Men vi kommer selvfølgelig til å jobbe videre med dette, og vi gir oss ikke selv om dette var et åpenbart tilbakeslag. Vi har fortsatt tro på at det vil skje en dag, og vi vil arbeide videre på våre måter, sier Mossige.

I likhet med Vabø mener også Mossige at det går an å trekke paralleller til den gangen Stavanger kjempet for et universitet, men han mener motstanden er sterkere denne gangen.

– Vi står nok enda mer isolert nå, enn vi gjorde sist. Men det er paralleller, og det viser at en ikke bør gi opp. Å skrinlegge medisinutdanningen for alltid er uaktuelt, sier Dag Mossige til RA.

Nyeste fra Dagsavisen.no: