Politikk

Statsråden om Akropolis-løsning: – Virkelig prekært

Kulturministeren hadde som ventet ingen løfter om penger til Akropolis-visjonen under Stavanger-turen, men fastslår at behovet er prekært.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) kom i følge med partifelle Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant med sete i familie- og kulturkomiteen. De ble møtte av nærmest alle sentralt i beslutningsapparatet for Kultur-Stavanger. Målet er klart og entydig i både fylkeskommunen, Stavanger kommune, i Museum Stavanger og på Rogaland Teater: Penger satt av til restaurering og nybygg for både teateret og museet i prosjektet kalt Akropolis-visjonen.

– Jeg har fulgt dette prosjektet siden det var på idéstadiet og vært nysgjerrig på det hele tiden, og har vært gjentatte ganger på Rogaland Teater og sett på hva behovene for oppussing er. Det er virkelig, virkelig prekært, sier kulturminister Anette Trettebergstuen til RA, og karakteriserer forholdene på teateret dels som begredelige.

Stordriftsfordeler

Hun peker på at et felles bygge- og restaureringsprosjekt for Rogaland Teater og Museum Stavanger vil løse utfordringer for begge de i hovedsak statlig eide institusjonene, i tillegg til at det gir stordriftsfordeler og muligheter til å trekke nye grupper til teater og museum.

– Dette prosjektet er interessant fordi det tenker seg å løse tre problemer i ett, en slags Kinderegg-løsning, få noen fine synergier, som å senke terskelen og invitere flere inn, sier statsråden.

Hun avventer nå søknaden pådriver Stavanger kommune skal levere før 1. januar 2023.

– Kan bli veldig bra

– Nå er man i konseptfasen, og man vet ikke ennå helt hva det vil koste, jeg er i utgangspunktet innstilt på at dette kan bli veldig bra. Jeg følger spent med, så får vi se når søknaden kommer på mitt bord, sier Trettebergstuen.

Hun maner uansett til nøkternhet.

– Økonomien blir trang framover, det noe man må ta med seg også når man planlegger et nytt prosjekt nå, sier hun.

Trettebergstuen var i forkant av Stavanger-turen sitert på at «dette ikke er tiden for nye, prangende kulturbygg». Stavanger-politikere har lenge signalisert at regionen føler seg forbigått mens stadig nye kulturbygg er blitt ført opp for statens penger i Oslo.

Advarer mot bykamp

– Stavanger har åpnet et nytt konserthus (med store statlige bidrag, journ.anm.) for ikke veldig lang tid tilbake, så det er nok ikke riktig, og Nationaltheatret har en situasjon som har vært uløst gjennom flere tiår. Det betyr likevel ikke at man ikke skal løse de problemene som er i Stavanger, og jeg vil advare mot en byenes kamp mot hverandre, sier Trettebergstuen.

Direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune pekte i statsrådsmøtet på at kommunen har påtatt seg ansvaret som pådriver for prosjektet, og det brukes millionsummer på arbeidet med konseptvalg og alle nødvendige utredningene fra til søknad om pengestøtte sendes Kulturdepartementet, planlagt før året er omme. Sambruk og fleksibilitet blir hovedstikkord, og vern settes opp mot nybygg.

– Vi må også grovsile alternativer for å få til den nødvendige framdriften, og mest av alt må vi skape begeistring, sier Skjørestad.

Bruker 10 mill. i år

Stavanger kommune har satt av 10 millioner kroner på årets budsjett. Nå kartlegges behov, mål og strategi som skal ende opp i et konseptvalg, og 2023 er satt av til arkitektkonkurranse og arbeid for finansiering.

Teatersjef Glenn André Kaada karakteriserer Stavanger kommunes pådriverrolle og tanken om et felles bygg med Museum Stavanger som svært viktig i arbeidet for nye lokaler til Rogaland Teater.

– Nytt momentum

– Vi har snakket om utfordringene i 11 år. Vi er veldig glad for at vi ved hjelp av Stavanger kommune og i samarbeid med museet ser et helt annet momentum i prosessen. Det er veldig deilig for oss å kunne være i en posisjon hvor vi slipper å snakke om vår syke mor, men heller kan snakke om alt vi kan få til, sier Kaada.

Administrerende direktør Siri Aavitsland peker på at Stavanger Museum også har behov for bedre lokaler.

– Vi har som for liten plass og for dårlige fasiliteter her både som arbeidsplass og ikke minst til å få vist mer av de 130.000 gjenstandene i samlingene våre og til å utvikle dynamiske utstillinger for dagens publikum, sier Aavitsland.

Kristina Ehrenberg-Rasmussen tar imot Anette Trettebergstuen. Bak: Siri Aavitsland, til høyre, Torstein Tvedt SolbergNyeste fra Dagsavisen.no: