Politikk

Trygghetsalarm blir gratis: – Den betyr mye for oss

Trygghetsalarm blir gratis for alle som trenger det i Stavanger. Ordningen betyr mye for Tordis Høydal (85) og Elisabeth Larsson (97).

Pleietrengende i Stavanger skal ikke lenger måtte ut med 1700 kroner i innkjøp og inntil 674 kroner månedlig for å ha trygghetsalarm.

Flertallspartiene i Stavanger er enige om å ta bort egenbetaling for innkjøp og månedlig bruk av trygghetsalarm i kommunal regi.

– Vi ønsker ikke at eldre skal ha ekstra kostnader med å kunne føle seg trygge i egne hjem. Vi vet at noen vurderer økonomien i dette, og 1700 i innkjøp og inntil 674 kroner månedlig er en merkbar ekstra utgift for mange, sier leder i utvalg for helse og omsorg i Stavanger, Dag Mossige (Ap).

– Veldig viktig

I dagsenteret på Tasta sykehjem treffer RA to av de mange i Stavanger som bare er et knappetrykk unna hjelp hvis et fall eller andre problemer oppstår.

– Jeg bor alene, og trygghetsalarmen er veldig viktig for både meg og for familien min, og vi er veldig takknemlige for at jeg kan ha den, sier Elisabeth Larsson.

Hun er nå dels på korttidsopphold på Tasta og dels boende i eget hjem, da reiser hun på dagsenteret én gang i uken.

– Jeg er svaksynt og har dårlig hørsel, og det er trygt å vite at jeg har alarm hvis det skulle hende noe, sier Larsson.

Tordis Høydal (85) har vært bruker av trygghetsalarm i over 10 år.

– Det er godt å vite at jeg kan komme i kontakt med noen og få hjelp hvis det skjer noe, sier Høydal.

Ikke flere regninger

Flertallspartiene (Ap, MDG, FP, Sp, SV og Rødt) vil innarbeide gratis trygghetsalarm under behandlingen av tertialrapporten i formannskapet i juni.

– Da vil det ikke gå ut flere regninger på trygghetsalarm så lenge den koalisjonen som nå styrer Stavanger fortsatt styrer byens, sier Mossige.

Setter av 10 millioner kroner

I dag koster ordningen totalt 8 millioner kroner årlig i egenbetaling for brukere.

– Vi håper og tror at en del flere vil bruke trygghetsalarm når den blir gratis, og vil bruke 10 millioner kroner på tiltaket. Vi vet ikke nøyaktig hva kostnadene blir, men trygghet i egne hjem er så viktig for eldre og pårørende at det får koste hva det koste vil, sier Mossige.

– Sårbar gruppe

Dag Mossige (Arbeiderpartiet), Sara Mauland (Rødt) og Leif Høybakk (Folkets Parti) presenterte nyheten om at innkjøp og bruk av trygghetsalarmer blir gratis for brukere både på dagsenteret til Tasta Sykehjem og alle andre pleietrengende i Stavanger kommune.

Han presenterte nyheten sammen med Rødts gruppeleder Sara Mauland og Leif Høybakk, som sitter i utvalg for helse og omsorg for Folkets parti, i et pressemøte foran Tasta sykehjem fredag morgen.

– Eldre flest ønsker å bo lengst mulig i sine egne hjem, og vi ønsker å legge til rette også for de som har dårlig helse. De som trenger trygghetsalarm er en sårbar gruppe, sier Mauland, som også peker på at prisene på mat og strøm har økt mye i den siste tiden.

– Vi ønsker ikke at eldre med behov for alarm skal måtte ta denne ekstra kostnaden, supplerer Høybakk.

1700 i innkjøp

Han peker på at innkjøpet av alarm koster 1700 kroner. De som tjener under 200.000 kroner betaler 215 kroner i måneden, de som tjener mellom 200.000 og 320.000 kroner betaler 358 kroner og de som tjener over 320.000 kroner betaler 674 kroner i måneden for bruken.

Mossige er opptatt av at ordningen blir gratis for alle, og ikke behovsprøvd med betaling etter inntekt, som nå. Det er unødvendig og nedverdigende at noen skal måtte være fattige nok til å slippe egenbetaling. Det er dessuten byråkratisk å skulle regne det ut. Vi har tro på universelle ordninger, og at fordelinger tas over skatteseddelen, sier Mossige.

– Må prioritere

Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal ønsker ikke å gå bort fra behovsprøvingen.

– Høyre og de andre mindretallspartiene vil videreføre ordningen med at eldre med svak økonomi ikke skal betale egenandeler. Dette gjelder ikke bare trygghetsalarm, men på de ulike områdene der det er egenandeler for eldre. Det er viktig for oss først og fremst å prioritere økt bemanning på sykehjemmene og innen hjemmesykepleien. Dette er områder vi vil styrke når vi nå skal behandle justeringer i budsjettet i kommunestyret i juni, skriver Hegdal i en SMS til RA.

Hun peker på viktigheten av prioriteringer.

– Vi vil prioritere målrettede ordninger som er rettet mot de som har svak økonomi og som trenger det aller mest. Det er tilsvarende som vi i alle år for eksempe har gjort vedrørende barn i SFO, der familier med lav inntekt har gratis SFO fra 1.-4. trinn, og ikke slik som flertallet, der alle får gratis i 1. klasse men må betale i 2.-4. klasse. Universelle ordninger der alle skal få gratis er svært kostbare og går på bekostning av andre viktige prioriteringer. Det er ikke noe som er «gratis», som lokalpolitikere må vi hele tiden prioritere. Vi har prioritert en universell løsning for barn og unge der alle får en gratis fritidsaktivitet gjennom aktivitetskortordningen. Det er et tiltak som er svært viktig for oss, skriver hun.Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen