Politikk

Får EU-penger: Stavanger blir blant de første klimanøytrale byene i Europa

Stavanger er en av 112 europeiske byer som skal bli klimanøytrale innen 2030. Byene tilføres samlet den enorme summen av 360 millioner euro til prosjektet.

For å regnes som klimanøytral må utslippene ikke overstige det naturen og teknologiske løsninger klarer å ta opp.

EUs krav er at byene som deltar må ha som mål å kutte minimum 80 prosent av egne utslipp. Det samsvarer med klimamålet som kommunestyret allerede har vedtatt innen 2030. Samtidig har Norge mål å være klimanøytralt innen 2030, skriver Stavanger kommune på sine egne nettsider.

En omstillingsprosess

Totalt 377 byer søkte om å bli en av de 100 klimanøytrale byene, og fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken er stolt over at Stavanger har fått tilslag på søknaden om å delta i EU sitt samarbeid.

– Dette er en anerkjennelse av jobben som er gjort her i regionen, og de store ambisjonene vi har innen klima- og miljø. Nå får vi tilgang til kompetanse og ressurser i EU, samtidig som vi får muligheten til å samarbeide og lære av andre byer med like ambisiøse klima- og miljømål som oss selv, sier Sunnanå Hausken.

– Omstillingen vil stille krav til kommunen, men samtidig åpne for nye og spennende muligheter, legger hun til.

– Stavanger går foran

Prosessen er en del av et større program der EU har utpekt fem store globale samfunnsutfordringer der klimanøytrale byer er et av satsningsområdene. Direktør for Bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad, er tydelig på at dette er en stor omstillingsprosess som vil kreve at kommunen klarer å involvere hele samfunnet.

– Kommunen tar nå en koordinerende rolle, og inviterer til en prosess der vi sammen med næringsliv, innbyggere, organisasjoner, akademia og andre viktige samfunnsaktører skal finne løsningene for hvordan samfunnet kan fungerer innenfor bærekraftsmålene, sier han.

Arbeidet starter nå

– EU har laget en implementeringsplan, som vi nå skal bryte ned til lokale handlings- og finansieringsplaner. Dette skal gjøres i samarbeid med lokale aktører så raskt som mulig, sier Skjørestad.

De ulike tiltakene vil påvirke samfunnet som helhet. Samtidig påpeker Skjørestad at det ikke EU som bestemmer hvordan vi skal løse dette.

– EU stiller med ressurser og metodikk for hvordan vi i samarbeid med de andre byene og nasjonale myndigheter kan nå målsetningen om klimanøytralitet, men vi bestemmer selv hvordan vi i Stavanger når det målet mest effektivt, sier han.

– Vil kreve mye

Ordfører Sunnanå Hausken er optimistisk med tanke på den kompetansen som er i Stavanger.

– Det er ingen tvil om at dette vil kreve mye av oss alle. Både vi politikere, administrasjonen og resten av samfunnet. Men det samarbeides allerede tett mellom næringsliv, offentlig sektor, innbyggere og akademia. I tillegg har vi en sterk gründerånd i Stavanger, og om vi klarer å hente ut det beste fra hverandre, og samarbeide godt, er det nesten ikke grenser for hva vi kan få til, sier hun.

360 millioner euro

Lederen i utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG), er valgt ut til å sitte i et sentralt strategisk panel som skal se overordnet på veien videre, og Stavanger vil også være representert administrativt.

– Dette betyr at Stavanger vil gjennom prosjektet vil bli en foregangsby som skal være med på å vise vei for fremtidens løsninger støttet av EU. Det neste nå er å utforme en kontrakt som forplikter Stavanger videre, sier Askeland til RA.

Han opplyser at byene i prosjektet vil motta 360 millioner kroner (3554 millioner kroner) samlet fra Horizon Europe for perioden 2022-2023.

– Den grønne transformasjonen baner vei over hele Europa nå, men det er alltid behov for banebrytere som setter seg selv enda høyere mål. Disse byene viser oss veien til en sunnere framtid. Vi ønsker å støtte dem i dette. La oss begynne arbeidet i dag, sier Ursula von der Leyen, president i EU-kommisjonen, i en pressemelding.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen