Politikk

Kamp for endring: – Trafikkfarlig i Nedre Dalgate

Beboere ved Nedre Dalgate melder om sterk trafikkøkning, høy fart, nestenulykker og overkjørte katter. Nå havner saken på ny på politikernes bord.

Smale og kronglete Nedre Dalgate har fått en kraftig trafikkøkning etter at Pedersgata ble enveiskjørt, fordi Nedre Dalgate brukes som returrute mot sentrum. Høyres Ingebjørg S. Folgerø tar opp saken i det kommende møtet i utvalg for miljø og utbygging (UMU), som avholdes 30. mars.

– Svært høy fart

Beboere i strøket er bekymret.

– I rushtiden, fra rundt 15.00, er det en stri strøm av biler her. Farten er til dels også svært høy, jeg har selv nesten blitt sneiet av biler, sier Torunn Egge Roux når RA tar kontakt.

Hun bor noen få meter fra Nedre Dalgate, og har engasjert seg i saken blant annet i Facebook-gruppen «Byutvikling Stavanger ».

– Kan løses enkelt

I dag er det gjennomkjøring forbudt mot øst i Nedre Dalgate. Hun mener det også må bli gjennomkjøring forbudt i retning sentrum.

– Situasjonen kan løses enkelt ved skilting, med gjennomkjøring forbudt i Nedre Dalgate og ved å lede trafikken i Pedersgata videre østover og til Havneringen, gjennom kulverten og videre mot sentrum. Havneringen er bygget for gjennomgangstrafikk, det er ikke boliggatene på Storhaug, sier Egge Roux.

Hun legger til at på ettermiddagen tidvis kaotiske tilstander når beboere kommer fra sentrum og møter gjennomgangstrafikk mot vest. Dessuten er dagens bilpark i stigende grad elbiler, og dermed vanskeligere å høre for gående.

Har advart mot ulykke

Fredrick Haaland er en annen beboer som har engasjert seg.

– Jeg har sendt melding til kommunen og advart om at kommer til å skje en ulykke her. Nedre Dalgate er trang og uoversiktlig, gatene rundt er dels svært bratte, og farten på bilene er til tider veldig høy, spesielt for taxier på vei mot sentrum, sier Haaland.

Han minner om at strøket bebos av mange barnefamilier.

– Det har vel gått med fem-seks katter i området siden Pedersgata ble enveiskjørt. Det er også en lekeplass ved Nedre Dalgate, og gatetun på deler av strekningen fra Normannsgata, sier Haaland.

– Må få orden

Han mener som Egge Roux at gjennomkjøring forbudt i begge retninger kan være en løsning, og peker også på at gaten brukes av syklister og elsparkesyklister i tillegg til bilene.

– Kommunen må få orden på de trafikkfarlige forholdene, sier Haaland.

Folgerø har også fått henvendelser fra bekymrede beboere.

– Folk er fortvilte og tør ikke slippe ut ungen sin i frykt for at de kan støte på en bil i stor fart med en varm pizza i baksetet. Det er bekymringsverdig. Beboerne har ventet på en løsning lenge nå, og noe må gjøres, sier Folgerø til RA.

Nedre Dalgate på Storhaug.

Folk er fortvilte og tør ikke slippe ut ungen sin i frykt for at de kan støte på en bil i stor fart med en varm pizza i baksetet.

—  Ingebjørg Folgerø (H)– Stor og farlig trafikk

I et formelt spørsmål til administrasjonen peker Ingebjørg Folgerø på at partifelle John Peter Hernes tok opp trafikkfare i Nedre Dalgate i kommunalutvalget allerede i mai 2020. Hernes fikk som svar fra ordføreren at spørsmålet skulle sendes UMU for besvarelse.

– Jeg kan ikke se at dette er gjort. Uansett er Nedre Dalgate fortsatt belemret med meget stor og farlig gjennomgangstrafikk, framholder Folgerø.

Hun etterlyser også evaluering av prøveprosjektet med enveiskjøring i Pedersgata, hva de konkrete planene på kort sikt for trafikken i Pedersgata, Nedre Dalgate og nabogatene og hva de konkrete, langsiktige planene for trafikkavvikling i Storhaug Nord blir når blant annet Klubbgata, Nytorget og Kongsgata blir stengt for biltrafikk, slik at bilister må finne andre ruter.

Pedersgata-evaluering

Direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune opplyser overfor RA at evalueringen av prøveprosjektet for syklende i Pedersgata er sendt ut til ekstern konsulent, arbeidet startes opp før påske, og er estimert til å vare i rundt fem uker.

Han har utarbeidet et formelt svar til Folgerøs spørsmål.

«Frem til evalueringen av prøveprosjektet er gjennomført er det ingen konkrete planer for Pedersgata på kort sikt, annet enn å opprettholde tilbudet for syklende som er i dag. Basert på evalueringen vil det fremmes en sak som viser positive og negative effekter for gaten og sidegatene med et forslag om en videre løsning. Direktøren legger til grunn at representanten spør om trafikksikkerheten i sidegatene og spesielt Nedre Dalgate. Trafikksikkerheten vurderes kontinuerlig ut ifra henvendelser fra beboere. I Nedre Dalgate er det vurdert gjennomkjøring forbudt, men det ble ikke vedtatt siden telling viste for lite gjennomkjøring», heter det blant annet i svaret.Torunn Egge Roux er blant beboerne på Øvre Blåsenborg. Her er hun ved krysset Nedre Dalgate-Tårngata.
Nyeste fra Dagsavisen.no: