Politikk

Byggehøyde-strid: Thriller om St. Olav-blokk

Byutviklingspolitikerne ga med knappest mulig flertall klarsignal for den planlagte blokken i Olav Vs gate 11. Nå avgjør et splittet kommunestyre.

UBS-leder Frode Myrhol (FNB) med tomten hvor Høgevold AS og Øgreid Eiendom AS øsnker å bygge i bakgrunnen, mellom dagens blokker.