Politikk

Se tallene: Pasientene er fornøyde med hjemmesykepleien i Stavanger

Pasienter i hjemmesykepleien i Stavanger er gjennomgående svært fornøyde med tilbudet, viser en ny undersøkelse.

Pasientene i hjemmesykepleien i Stavanger gir gode tilbakemeldinger om tjenestene.

Tilbakemeldinger fra dem som mottar hjemmesykepleie i Stavanger er hyggelig lesning for både pasienter, pårørende, administrasjon og politikere. På en skala fra 0–100 er det gjennomgående svært høy score for både total tilfredshet (87 poeng), tilfredshet med tjenesten (83 poeng), respektfull behandling (91 poeng), medvirkning (82 poeng), informasjon og tilgjengelighet (83 poeng), ansatte (86 poeng) og innhold og kvalitet (86 poeng).

Hjelp til selvhjelp

– Jeg håper dette har sammenheng med at vi jobber på en riktigere måte. I de siste årene har vi hatt mer oppmerksomhet mot å lære opp, hjelpe og støtte brukerne til i større grad å kunne hjelpe seg selv. Vi opplever at det også er i tråd med ønskene fra brukerne, sier direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, til RA.

Direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, synes vaksineringen av kommunens innbyggere har gått kjempebra til nå. Hele 25.800 personer har fått første dose.

Hun peker på at administrasjonen legger stor vekt på at pasientene i så stor grad som mulig skal få møte de samme ansiktene når de får besøk og hjelp i hjemmene sine.

– Vi har jobbet bevisst med arbeidsplanene i et forsøk på at brukerne i større grad skal møte de samme ansatte når de mottar tjenester, i den grad vi kan få det til innenfor turnusordningene. Det vet vi at mange eldre setter stor pris på, sier Fosse.

– Svært hyggelig

Tallene gleder Aps gruppeleder Dag Mossige, som også er påtroppende leder i utvalg for helse og velferd.

– Dette er gledelig lesning. Det er svært hyggelig at så mange av brukerne er stadig mer fornøyd. For oss er det svært viktig at eldre skal i så stor grad møtes av kjente ansikter – de samme, faste ansatte – og at de skal ha færre, ikke flere pleiere å forholde seg til, sier Mossige til RA.

Han lover at hjemmesykepleien skal prioriteres også i den kommende tiden.

Dag Mossige, gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti, synes det er viktigere enn noen gang å markere arbeidernes dag, 1. mai.

– Dette er en satsing som vi skal ha fullt trykk på framover, og som vi håper vil føre til enda bedre tilbakemeldinger i framtiden, sier Mossige.

Det eneste punktet som har moderat score er pålitelighet, som har en samlet score på 69. «Denne er satt sammen av to påstander: «De ansatte kommer til avtalte tider» som får en score på 73, og «Jeg får beskjed om at de ansatte blir forsinket» som får en score på 63. Her er det i tillegg hele 15 % som har svart «vet ikke/uaktuelt». Datamaterialet viser at scorene synker hos dem som mottar tjenester ofte. Den laveste verdien finner vi blant dem som mottar tjenesten to eller flere ganger daglig (64), mens de som mottar tjenesten annenhver uke eller sjeldnere, gir den høyeste scoren (75).», skriver administrasjonen i saksutredningen.

Undersøkelsen er utført av Sentio på oppdrag fra Stavanger kommune, og svarene er hentet inn i april, mai og juni 2021. Den legges nå fram for politikerne.Stein Roger Fossmo

Stein Roger Fossmo

Journalist