Politikk

Køene øker kraftig i Stavanger: Flere må vente på sykehjemsplass

Pasientkøene til sykehjem øker kraftig i Stavanger. Det gjelder både korttidsplass og langtidsplass.

Ventelistene til sykehjemsplass øker i Stavanger. På ett år er køen for de som ikke har annet døgntilbud mer enn doblet, fra 7 pasienter til 18 pasienter.