Politikk

Lervig-planene: Tårn og bru til sykehjemmet

Kopi av landemerket Hagltårnet, gangbru fra skolen til sykehjemmet og torg inngår i de detaljerte planene for Lervig-kvartalet.