Politikk

Flertall for å avvikle piggdekkavgiften

Et flertall i utvalg for miljø og utbygging går inn for å avvikle piggdekkavgiften i Stavanger. Kommunestyret avgjør.

Et flertall bestående av Høyre, Frp, Sp og FNB, 6 stemmer, gikk inn for å avvikle piggdekkavgiften. Ap, MDG og Venstre, 5 stemmer, gikk inn for å beholde avgiften.

– Det er ikke noe nytt om den foruroligende situasjonen ved luftkvaliteten i Stavanger, sa Jan Erik Søndeland (V), og støttet kommunedirektørens forslag om å beholde avgiften.

Luftkvalitet argument

Administrasjonen anbefaler at piggdekkgebyret beholdes for å sikre tilstrekkelig god luftkvalitet, og for å sikre at regelverket for lokal luftkvalitet overholdes.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) pekte på at Stavanger kommune er ved målet om 90 prosent piggfriandel, og argumenterte med at det trengs en viss andel piggdekkbrukere for at forholdene skal være trygge også for de uten piggdekk under spesielle veiforhold, og viste til uttalelser fra dekkforhandlere om frykt for trafikkfare hvis piggdekkandelen blir for liten. Moi Nilsen fikk støtte av Lars Peter Endresen (FNB).

– En av de viktigste oppgavene våre er å sørge for at våre innbyggere har ren luft, sa Håkon Fossmark (MDG).


Han viste til at Stavanger i 2015 ble dømt i EFTA-domstolen for så dårlig luftkvalitet at det var brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv.

– Heldigvis ble det tatt grep. Noe av det viktigste som ble gjort i Stavanger, var å få ned piggdekkbruken. Da piggdekkgebyret ble innført, stupte bruken av piggdekk, sa Fossmark og advarte mot økning av piggdekk hvis avgiften fjernes, og viste til erfaringer med den effekten i Trondheim.

– Ekstraskatt

– Piggdekkavgift er en ekstraskatt for folk som jobber om natten, eller som bor på øyene eller i Ryfylke og som kjører inn til Stavanger på jobb, mente Ingebjørg Folgerø (H), og støttet forslaget fra Endresen om å avvikle avgiften.

Saken skal til behandling i kommunestyret 31. mai, og der kan styrkeforholdet mellom tilhengere og motstandere av å beholde piggdekkavgiften være annerledes enn i utvalg for miljø og utbygging.