Politikk

Bråk om ferier og permisjoner

Pålagt ferie før 1. juni, ulik praksis om betalt flyttedag og uklarhet om seniortiltak skaper uro i Stavanger kommune.