Politikk

Strid om tomt i Kvernevik

Madla Handelslag vil bygge på Nore Sunde. – Feil side av veien, advarer administrasjonen. Nå avgjør politikerne.

Madla Handelslag har planene klare for 1250 kvadratmeter butikk, apotek og bakerisalg på Nore Sunde i Kvernevik. I andre etasje skal det etter planen komme et like stort antall kvadratmeter lokaler for helsetjenester.

– Våre medlemmer har etterlyst forretning også i Kvernevik. Medlemmene har særlig oppfordret oss til å prøve å få til et helsehus, sier daglig leder Lars Arvid Hegelstad.

Lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor og tilbud i barne- og ungdomspsykiatri er blant aktuelle tilbud som kan få plass. (Se andre detaljer i fakta nederst i saken.)

Lite tilbud

Den daglige lederen peker på at Kvernevik, et område med stor befolkning, mangler lege- og andre helsetilbud.

– Det er særdeles lite tjenesteyting i dette området, og i Stavanger er det politiske føringer om å kunne handle og få andre tjenester i nærheten av bolig, den såkalte «10-minutters-byen».

Administrasjonen i Stavanger kommune advarer politikerne mot å splitte lokalsenteret av hovedveien. (artikkelen fortsetter under illustrasjonen)


– Feil på kort og lang sikt

– Vi har forståelse for Handelslagets ønske om å gi folk i Kvernevik et bedre handelstilbud, men det er administrasjonens vurdering at en lokalisering av en del av senterfunksjonene for Kvernevik i dette feltet, vil være en feil lokalisering både på kort og lang sikt, skriver direktør Gunn Jorunn Aasland i sitt forslag til vedtak når utvalg for by- og samfunnsutvikling møtes torsdag 26. mars.

Saken ble utsatt i forrige møte.

Administrasjonens viser til at tomten vil ha dårlig tilgjengelighet for myke trafikanter på kort sikt, og fordi en etablering på lang sikt vil dele lokalsenteret med en fire felts vei.

– Dette vil ikke gi et senter med de kvaliteter kommunen ønsker å tilrettelegge for, skriver Aasland og hennes stab.

Medlemmene har særlig oppfordret oss til å prøve å få til et helsehus.

—  Lars Arvid Hegelstad

– Veiløsning klar

Hegelstad argumenterer med at handelslaget har fått aksept fra Statens vegvesen for midlertidig av- og påkjøringsvei fra Kvernevikveien til det kombinerte forretnings- og helsesenteret, og at det uansett vil være nødvendig med gode forhold for å kunne krysse den kommende fire felts veien, der bussveien også skal gå.

– Dessuten er det på den siden av hovedveien som vår tomt ligger at nesten all boligbygging i Kvernevik kommer til å skje framover, sier Hegelstad.

Det skal når bussveien kommer uansett bygges ny rundkjøring med undergang vest for tomten, og planen for Handelslaget er da å stenge den midlertidige ankomsten og etablere vei knyttet til rundkjøringen.

– Løsningen vi har skissert vil også gi et bedre gang- og sykkelveinett, sier Madla Handelslag-sjefen.


---

Fakta

  • Madla Handelslag har gjennom Stav Arkitekter AS tatt initiativ til regulering av en del av felt B1 på Nore Sunde.
  • B1 på Nore Sunde er for øvrig et boligutbyggingsområde der Madla Handelslag og Masiv Eiendom eier andeler gjennom Kvernevikveien Invest AS.
  • Administrasjonen ber utvalg for by- og samfunnsutvikling avvise planen, fordi områdeplanen angir boliger, ikke næring, og forslaget er i strid med kommuneplanens avgrensing av nytt lokalsenter i Kvernevik.
  • «En slik deling av et lokalsenter er ikke en god løsning, og bygger ikke opp under området som en viktig og attraktiv møteplass for alle i Kvernevik. Det kan også svekke grunnlaget for senterutviklingen på vestsiden, som er et viktig grep i overordnede planer», heter det i saksdokumentene.
  • Legesenter inngår i planene. Legesenteret i området flyttet til nye lokaler i 2009, og nærmeste legesenter er i dag å finne ved Madlakrossen, i en avstand på omtrent 5 km fra Kvernevik.

---