Politikk

Vil ha gratis buss på Nord-Jæren

Rogaland FNB ønsker å lansere gratis buss på Nord-Jæren, og mener de har full inndekning for dette. Miljøpartiet De Grønne er mer tvilsomme.

– Tall viser at det i 2019 var mange flere tomme busser på Nord-Jæren enn i 2016. Vi i FNB mener at vi bruker midlene våre feil, og at disse heller burde blitt brukt på å gi gratis buss til innbyggerne på Nord-Jæren, sier gruppeleder i Rogaland Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, Frode Myrhol, til RA.

Tidligere denne uken hadde fylkestinget budsjettforhandlinger, og FNB lanserte ideen om gratis buss. Det ble nedstsemt.

– Vi er nødt til å overbevise de andre partiene om at dette er veien å gå. Man må tørre å ha disse tankene, og det er det kun FNB som gjør, sier Myrhol. Han tror at dersom partiet klarer å få de andre politikerne med på laget, så kan ordningen med gratis buss være på plass allerede i løpet av kort tid.

– Statens Vegvesen har utareidet en rapport som viser at Nord-Jæren er den regionen med dårligst kapasietetsutnyttelse av kollektivtransport. Kapasitetsutnyttelsen har falt fra 47% i 2016 til 25% i 2019, og er klart dårligst av storbyregionene. Det er bra at vi velger å bruke mye penger på kollektiv og buss, men vi i FNB mener at vi kunne brukt pengene annerledes og smartere, sier Myrhol før han fortsetter:

– Dersom tilbudet blir gratis er jeg helt overbevist om at flere velger å ta buss. Selv om prisen på periodebillettene har gått ned er det fortsatt dyrt å reise på enkeltturer. Vi trenger også en gulrot for å få folk til å endre vaner.

LES OGSÅ: Stein fra kina gir bråk om trapp i Gamle Stavanger

Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Ikke enig

Gruppelederen mener det er full inndekning for dette i det alternative budsjettet, men det forutsetter blant annet et kutt i ruteproduksjonen.

– Det er satt inn flere ruter enn tidligere, men det hjelper ikke stort at det er flere tomme busser midt på dagen. Det kunne vært smartere å innføre andre grep, sier Myrhol. Han mener blant annet at busstilbudet i Storhaug bydel er for dårlig.

– Vi ønsker å omdisponere midlene, og i stedet for å satse på at det går busser enkelte steder hvert tredje eller syvende minutt, kan det heller gå busser hvert kvarter og være gratis, sier FNB-politikeren.

Akkurat denne tilnærmingen er Alexander Rügert-Raustein fullstendig uenig i. Han er gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne Rogaland.

–  Regnestykket går rett og slett ikke opp. Total bussruteproduksjon i Rogaland koster om lag 870 millioner kroner, mens billettinntektene ligger på omtrent 400 milloner. Det vil si at vi må kutte nesten halvparten av avgangene for å spare inn inntektsgapet ved gratis buss. Da blir tilbudet rasert og uinteressant også om det er gratis, sier han til RA før han fortsetter:

– Vi i MDG er absolutt for gratis busser, men tror ikke dette finansieringsforslaget holder. Pengene må komme fra et sted.

Milljøpartiet skulle i utgangspunktet helst sett det slik at gratistilbud kunne blitt finansiert av rushtidsavgiften.

– Det er ikke lenger mulig ettersom denne er avskaffet, sier Rügert-Raustein.

Også han er sikker på at et gratis busstilbud ville ført til at flere folk tok bussen oftere på Nord-Jæren, til tross for at vi har landets billigste periodebillett.

– Her koster det 600 kroner for en måndesbillett. Jeg kjenner ikke til lignende tilbud i Norge, sier Rügert-Raustein til RA.

LES OGSÅ: Vil ha byarkitekt i Stavanger

Kan være besparende

Frode Myrhol mener at gratis buss vil vært gledelig for innbyggerne. Han tror også at fylkeskommunen kunne spart inn midler på drift sammenlignet med i dag.

– Dersom det er helt gratis vil det for eksempel ikke være et behov for billettsystem. I tillegg slipper man utgifter på vektere som sjekker om folk har kjøpt billett, sier han til RA.

– Det alternative budsjettet er det full dekning for, det handler kun om å bruke midlene smartere, og å faktisk bruke de belønningsmidlene vi får fra staten, legger han til. Myrhol mener at MDG og Rügert-Raustein kan slappe helt av.

I tillegg kan Myrhol fortelle at FNB fullfinansierer gang- og sykkelvei fra Juadaberg til Nådå på Finnøy. Han mener dette er viktig slik at det ikke blir et alternativ å forlenge innkrevingen i Finnfast for å finansiere denne gang- og sykkelveien. FNB setter også av midler til rassikring langs fylkesvei 450 Bergsura-Nebbatjørn, og gjør ingen kutt i tilbudet på ferjer og hurtigbåter i fylket. Dette forslaget ble det flertall for under budsjettforhandlingene etter at også flertallet hadde dette i sitt budsjett.

Nyeste fra Dagsavisen.no: