Partiet Sentrum har valgt styre i Rogaland

Gaute Brækken ble valgt som leder for styret i Partiet Sentrums fylkeslag under lørdagens stiftelsesmøte.

Gaute Brækken (42)  får med seg nestlederne Maria Heskestad Lund (42) og Salim Øndes (31). 

Brækken opplyser at arbeidet med å stille liste til høstens stortingsvalg er i gang, og at et valgprogram er på vei. Helhetlig politikk med vekt på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft er sentralt for partiet, som dels består av personer som meldte seg ut av KrF etter striden om politisk veivalg i 2018.

LES OGSÅ (RA +): Nytt politisk parti med utmeldte KrF-ere stiftes i Rogaland

Inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn er én av hjertesakene.

– Et utenlandsk navn eller nedsatt arbeidsevne skal ikke være et hinder for å jobbe. Ingen skal oppleve å bli satt utenfor fordi de har dårlig råd. Vi vil snakke godt om alle uansett hva de tror på eller hvem de elsker, sier lederen i en pressemelding. 

Tidligere leder for Kirkens Bymisjon

Gaute Brækken har ledet homonettverket i KrF. Han har mastergrad i diakoni og har vært leder for Kirkens Bymisjon i Rogaland.

Maria Heskestad Lund er spesialist i allmennmedisin og jobber som fastlege. 20 prosent av hennes stilling er knyttet til forebyggende arbeid innen ungdomshelse. Hun har erfaring innen frivillig organisasjonsarbeid og er mor til fire gutter, hvorav den eldste kom til Norge som mindreårig flyktning i 2015.

Salim J. Øndes vokste opp i Oslo, dit besteforeldrene hans kom som arbeidsinnvandrere fra Tyrkia tidlig på 1970–tallet. Han er utdannet pedagog, har jobbet som rektor og er i dag internasjonal rådgiver og administrativ koordinator for psykologistudiet ved UiS.

Fylkesstyret:

Fylkesstyret: Gaute Brækken, Stavanger (leder), Maria Heskestad Lund, Sandnes (1. nestleder). Salim J. Øndes, Stavanger (2. nestleder). Faste medlemmer i fylkesstyret:  Louise Kristiansen Steinsvik, Strand, Torbein Kvil Gamst, Karmøy, Kristine E. Høie, Sandnes, Kåre Skartland, Klepp og Sonia Mæland Rotabakk, Stavanger.

Varamedlemmer: Gro Skartveit, Stavanger, Mads Glesaaen Leirvik, Randaberg, Wanya Valkyrie Drage, Sandnes, Per Christian Dalmo, Haugesund og  Solveig E. Bog, Hjelmeland.