Foto: Thor Erik Waage

Oppgang i boligprisene i Stavanger-distriktet

Boligprisene i Stavanger steg med 5,7 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,9 prosent.

Det kommer fram i en pressemelding fra Eiendom Norge onsdag.

Boligprisene i Stavanger-distriktet steg med 5,7 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,9 prosent.

 Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg  i Stavanger-indeksen.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), Bergen (+0,5 prosent), og Trondheim (+0,5 prosent).

Opp 0,1 siste 12 månedene

I Stavanger har boligprisene steget med 0,1 prosent de siste tolv månedene. Det er svakere enn i Oslo (+5,5 prosent), Bergen (+2,6 prosent) og Trondheim (+1,0 prosent).

Det har i januar blitt solgt 352 boliger i Stavanger Det er 6,9 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2019.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med 5,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 0,1 prosent.

– Det har vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongkorrigerte prisene, spesielt i Agder og Rogaland. Dette må sees i sammenheng med at høstmånedene var spesielt svake her, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i pressemeldingen.

I desember 2019 gikk boligprisene ned

Dette koster snittboligen

Det har i januar blitt lagt ut 432 boliger til salgs i Stavanger, noe som er tilnærmet likt tilsvarende måned i 2019.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 96 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 67 dager i gjennomsnitt. Raskest salgstid hadde Oslo med 32 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 100 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.177.529 kroner

I hele landet: Prisene steg 3,2 prosent fra i fjor

Boligprisene i landet steg med 3,3 prosent nominelt i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i januar, men oppgangen er sterkere i mange områder enn vanlig, særlig i Agder og Rogaland og på Østlandet. Den såkalte januareffekten i boligmarkedet korrigerer den normalt svakere utvikling i desember, sier Laruidsen.

I januar ble det solgt 7.375 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. I januar ble det lagt ut 7.209 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,9 flere enn i samme måned i 2019.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Kristiansand med en oppgang 3,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/omegn med en oppgang på 0,3 prosent.