Ønsker klimainnspill fra innbyggerne

Stavanger er én av 10.000 byer som har skrevet under på ordføreravtalen – Covenant of Mayors for Climate and Energy. Nå ber kommunen innbyggere, organisasjoner og bedrifter om å komme med innspill om utforming av en ny klimapakt for Europa.

Stavanger kommune skriver i en pressemelding at de ønsker hjelp fra innbyggerne med å utforme en ny klimapakt for Europa. Stavanger er en av mange byer som har skrevet under på ordføreravtalen som skisserer en felles visjon for en bærekraftig framtid.

– Denne fellesvisjonen er utgangspunktet for å skape tiltak som takler sammensatte utfordringer knyttet til klimaendringer, klimatilpasning og fornybar energi. Målet er å levere konkrete og langvarige klimatiltak. Avtalen er også EUs rapporteringsverktøy for å få en oversikt over status i hver by, skirver kommunen på sin nettside, og opplyser videre at Stavanger signerte avtalen første gang i 2008, ved daværende ordfører Leif Johan Sevland.

Ambisjoner

I pressemeldingen skriver Stavanger kommune at i 2008 var målsettingen blant annet 20 prosent reduksjon av CO2-utslipp. Kommunen signerte en oppdatert forpliktelse i 2019 og da var målet økt til 40 prosent.

– EU vil sannsynligvis øke denne forpliktelsen til 65 prosent reduksjon i løpet av året - for å nå målsettingen om et klimanøytralt kontinent innen 2050. Norge har forpliktet seg til 55 prosent reduksjon, og Stavangers ambisjon er å redusere byens utslipp med 80 prosent innen 2030, skriver kommunen. 

Gi innspill

Nå inviterer ordføreren i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun (Ap), innbyggerne i Stavanger til å delta i en spørreundersøkelse i regi av ordføreravtalen. Innbyggerne inviterers til å gi innspill til utformingen av en ny klimapakt. I pressemeldingen står det at klimapakten er en del av EUs «Green Deal» der EU vil involvere innbyggerne i større grad for å gi direkte mulighet til å påvirke politikken.

– EU har som mål at Europa skal være et klimanøytralt kontinent i 2050, og spørreundersøkelsen fra Covenant of Mayors (ordføreravtalen), handler å om levere konkrete innspill til hva og hvordan byene ønsker at en klimapakt skal utformes, skriver Stavanger kommune. 

– Vi trenger dine innspill for at vår del av de framtidige forpliktelsene våre blir mest mulig i tråd med det innbyggerne ønsker, sier Gerd Seehuus, koordinator for Covenant of Mayors i Stavanger til kommunen.

Undersøkelsen er åpen mandag 25. og tirsdag 26. mai.