Oljebransjen vil endre skattereglene

Oljebransjen har gått sammen om et forslag om å endre skattereglene for petroleumsvirksomheten, sier konsernsjef i Equinor Eldar Sætre.

Forslaget, som er utarbeidet av Norsk olje og gass, går ut på at staten dekker om lag 90 prosent av alle investeringer på norsk sokkel.

«Oljeselskapene betaler samme beløp i skatt til staten, men på et annet tidspunkt. I stedet for å vente 6 år på å få skattefradraget, får oljeselskapene skattefradrag samme år som investeringene foretas», heter det i forslaget.

Forslaget er utformet slik at det motiverer for økt aktivitet, sa Equinor-sjef Eldar Sætre til Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

– Det aller viktigste er å opprettholde aktiviteten og skape grunnlag for ny aktivitet og nye investeringsbeslutninger, slo han fast.

LES OGSÅ: Stein (62) var koronainnlagt: – Det var skremmende å se på (+)

– Ikke varige endringer

Ordningen bør gjelde både pågående og planlagte prosjekter, mener næringen. Skatteutsettelsen skal omfatte investeringer som foretas i år og neste år, men også investeringer gjort etter dette, dersom investeringsbeslutningen er truffet før utgangen av 2021 eller 2022.

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor presiserer at det er snakk om en midlertidig ordning.

– Det er ikke et spørsmål om skattelettelser eller å gjøre varige endringer. Det er midlertidig, og det er en skatteutsettelse. Hele poenget er at det skal være mulig å opprettholde mest mulig aktivitet for oljeselskaper og leveringsindustrien i en helt ekstraordinær situasjon, sier han til NTB.

LES OGSÅ: Leverte koronaoversikt for Stavanger-økonomien (+)

– Industri og fagbevegelse sammen

Fredag skal det være et møte i KonKraft (Konkurransekraft på norsk sokkel), der Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi er med.

Der vil blant annet spørsmålet om en midlertidig endring i skattereglene være tema. Fellesforbundet foreslo i forrige uke å «bedre likviditeten i oljeselskapene gjennom en midlertidig endring av skattesystemet.»

I miljøbevegelsen er det imidlertid skepsis til tiltak som skal holde oljebransjen i live, og på Stortinget har blant annet SV og MDG tatt til orde for at krisetiltakene må bidra til det grønne skiftet.

Har satt krisestab

Koronakrisen og det kraftige oljeprisfallet har satt Equinor i en svært vanskelig situasjon, og selskapet har nå satt krisestab.

Selv om Sætre tror koronakrisen kan bidra til et raskere grønt skifte og omstillingen til et lavkarbonsamfunn, mener han det er viktig å sikre at olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel opprettholdes.

– Verden kommer til å trenge olje og gass i alle tenkbare scenarioer framover. Det er viktig at vi driver fram de investeringene som trengs, sier han.

Sætre frykter også at oljeprisen vil falle enda mer framover.

Mandag var oljeprisen helt nede i 22,58 dollar fatet, det laveste siden 2003. Torsdag spratt den opp rundt 30 prosent etter at president Donald Trump antydet muligheten for en avtale mellom Saudi-Arabia og Russland, men fredag falt den igjen under 30 dollar fatet.