Oljebransjen må kutte utslipp med 20 prosent innen 2030

Den brede avtalen om oljeskatt på Stortinget innebærer at kravene til utslippskutt i oljesektoren skjerpes.

Stortingsflertallet ber nå regjeringen og bransjen legge fram en plan for hvordan utslippene fra olje- og gassproduksjonen skal «reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005, innenfor dagens virkemiddelbruk».

Planen må ivareta hensyn til «kostnadseffektive utslippsreduksjoner», herunder videre elektrifisering av eksisterende felt og lav- og nullutslippsteknologi på nye felt og hensynet til kraftsystemet på fastlandet, heter det.

Arbeidet må ferdigstilles i løpet av 2021.

LES OGSÅ: Bru med klar melding til oljebransjen etter skatteendring