Nye mobbetall for Rogaland

Færre elever i Rogaland opplever mobbing på 10. trinn i skolen.

Utdanningsdirektoratet har nå publisert nye tall fra Elevundersøkelsen 2019 i Skoleporten. Ser man på tallene er utviklingen positiv og færre elever på 10. trinn opplever mobbing.

Ser man på tallene fra 7. trinn er det en liten økning. Rundt 451 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2019 på landsbasis. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

– Utviklingen går rett vei i flere kommuner i Rogaland, men det er viktig at alle kommuner fortsetter å jobbe systematisk for å sikre alle barn en trygg og god skolehverdag. Elever og foreldre skal møte en skole med kloke lærere og trygge voksne, og en skole som er fri for mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

Tallene viser at: 

* Landsgjennomsnittet for 7. og 10. trinn er henholdsvis 7,1 og 6,6 prosent.

* I Rogaland fylke på 7. trinn svarte 6,7 prosent av elevene at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen 2-3 ganger i måneden. Det er en liten økning fra 6,4 i 2018-19, men nedgang fra 7,2 prosent i 2017-18.

* I Rogaland fylke på 10. trinn svarte 5,2 prosent at de har blitt mobbet. Det er en nedgang fra 7,1 prosent i 2017-18.  

Liten nedgang

Tallene fra undersøkelsen viser at Stavanger kommune har hatt en positiv utvikling for 10. trinn.

* På 10. trinn har andelen som svarer at de er blitt mobbet gått fra 5,1 prosent i fjor til 3,8 prosent.

Den samme utviklingen vises i nabokommunen Sandnes også. De har også hatt en positiv utvikling på 10. trinn

* Her gikk andelen som sa de var mobbet ned fra 5,5 prosent i fjor til 5,1 prosent i år. 

Mange tiltak mot mobbing

Regjeringen har tatt flere grep for å bekjempe mobbing. I 2017 innførte regjeringen skjerpede bestemmelser for skolemiljø  i opplæringsloven, og i 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Regjeringen har også satset på å heve kompetansen til ansatte i skolen.  

– Det er viktig at skolene forebygger, oppdager og håndterer mobbing og griper inn tidlig. Derfor bevilger vi 50 millioner kroner for å styrke kompetansen blant de voksne som jobber i skolen, sier Skei Grande. 

163 kontaktet fylkesmannen for hjelp

Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til fylkesmannen. I 2019 var det 163 elever som tok kontakt med fylkesmannen i Rogaland for å få hjelp i mobbesaker.