Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-2029

Totalt er statens bidrag i byvekstavtalen på nær 17 milliarder kroner i tiårsperioden.

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) i en pressemelding fra samferdselsdepartementet

Den nye byvekstavtalen bygger på Nasjonal transportplan 2018-2029, og erstatter byvekstavtalen på Nord-Jæren fra 2017, heter det i pressemeldingen.

– Avtalen legger til rette for bærekraftig byutvikling på Nord-Jæren, gjennom effektiv arealbruk og klimavennlige transportløsninger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i samme pressemelding.

LES OGSÅ: I dag åpnet den nye skateparken i Sandnes– se bildeserie (+)

17 milliarder kroner

Totalt er statens bidrag i byvekstavtalen på nær 17 milliarder kroner i tiårsperioden. Staten vil blant annet dekke halvparten av den samlede kostnaden for Bussveien. Det innebærer et bidrag på over fem milliarder kroner til dette prosjektet.

– I tråd med bompengeavtalen fra 2019 økes dette tilskuddet fra 50 til 66 prosent. Dette tilskuddet er på 1,7 milliarder kroner. Halvparten av denne økningen skal gå til å redusere bompengene på Nord-Jæren, og halvparten skal gå til et bedre kollektivtilbud. I tillegg avsettes et statlig bidrag til reduserte billettpriser på kollektiv på 500 millioner kroner, sier Hareide.

Staten vil også bidra med midler til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange og belønningsmidler som blant annet kan gå til drift av lokal kollektivtransport. Det ligger også inne midler til knutepunkter og stasjoner på jernbanen, ifølge samferdselsdepartementet. 

LES OGSÅ: Look to Sandnes!

Gå sammen om viktige mål

Også direktør i Statens vegvesen, Bjørne Grimsrud, er fornøyd med ny avtale for Nord-Jæren. 

– Det er gledelig at regjeringen nå har behandlet ny byvekstavtale for Nord-Jæren. Avtalen er et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy i Stavanger og på Nord-Jæren. Dette viser at stat, kommune og fylke har vilje til å gå sammen om viktige mål, sier Grimsrud i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Grimsrud leder styringsgruppen for Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Statens vegvesen har ledet forhandlingene om byvekstavtalen, som er gitt lokalpolitisk tilslutning av kommunestyrene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og fylkestinget i Rogaland. 

Gjennom byvekstavtalen forplikter kommunene, Rogaland fylkeskommune og statlige parter seg til en effektiv arealbruk og til at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange, ifølge Statens vegvesen. 

De lokale partene har tidligere gitt sin tilslutning til den nye avtalen, og den er dermed klar til å signeres. En invitasjon til signering etter sommeren er sendt fra Samferdselsdepartementet til partene i Rogaland.