NHO Rogaland om regjeringstiltakene: – Bra, men bedriftene trenger mer

NHO får alarmerende tilbakemeldinger fra utallige bedrifter, fra ulike næringer og bransjer over hele landet.

Regjeringens krisetiltak ble lagt fram fredag.

Kommunene får 250 millioner kroner i krisehjelp, og både skatte- og permitteringsregler endres i regjeringens økonomiske tiltakspakke for koronakrisen.

Totalt vil krisepakken som ble lagt fram fredag, koste staten 6,5 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Ber næringslivet bidra med utstyr

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet det blir verre før det blir bedre, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen fredag.

– Tiltakene skal være målrettede, effektive og midlertidige, sa han.

Regiondirektør i NO Rogaland, Tone Grindland, sier bedriftene fikk flere viktige avklaringer fra regjeringen fredag, og remser opp:

• Permitteringsreglene endres: arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2dager, og karensdagene fjernes. 
• Regjeringen utsetter betalingen av flere skatter. 
• Og de varsler en egen pakke for luftfarten.

– I dag kom regjeringen med flere viktige tiltak. Det er bra, men vi må raskt få på plass ytterligere tiltak for å sikre at bedriftene klarer seg gjennom denne krisen. Det vi er opptatt av er at bedriftene som rammes hardest, skal hjelpes over kneika, slik at alle har en jobb å gå til også når dette er over. 
 Vi må skape trygghet for folks jobber, sier Grindland til RA.

– Reduksjonen i (det motsykliske) kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent er bra, siden det 
 gjør bankene i stand til å ha et godt samarbeid med bedriftene. Norges Banks rentekutt på 0,5 prosent vil også hjelpe. Dette er en god start, men det er en start. Vi har fått avklart en del viktige ting, men jeg er veldig glad for at regjeringen har varslet at det kommer flere tiltak, fortsetter Grindland.

Regiondirektøren i Rogaland forteller at NHO får alarmerende tilbakemeldinger fra utallige bedrifter, fra ulike næringer og bransjer over hele landet. 

LES OGSÅ: Nav Rogaland: Forventer flere permitteringer

– Derfor må arbeidsgivers økonomiske ansvar være det samme uavhengig av om man er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Arbeidsgiverperioden for disse tre tilfellene må ned til maks to dager, slik det nå blir for permitteringer. Slik som det er nå mister bedriftene først arbeidskraften sin, og så får de regningen for det. Det er en dobbel belastning for bedrifter i en svært sårbar situasjon, mener Grindland. 

Oppheving av flyavgifter

Regjeringen endrer blant annet permitteringsreglene slik at staten tar det meste av regningen. Perioden arbeidsgiver betaler, blir redusert fra 15 til 2 dager.

Det blir dessuten en midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 og en midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

Både SAS, Widerøe og Norwegian har kansellert tusenvis av avganger som følge av virusutbruddet, ettersom reisevirksomheten nå nærmest har stoppet opp.

Regjeringen øker dessuten skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020.

– Kommunene står foran store utfordringer. Med mange smittede eller i karantene kan det bli vanskelig å levere nødvendige tjenester til innbyggerne, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

LES OGSÅ: Beredskapssjef: – Stor økning i folks risikoforståelse

Vet ikke totalkostnaden

Sanner understreket at dette er første av tre faser med tiltak. I fase to vurderes det midlertidig utsettelse av arbeidsgiveravgift og innbetaling av forskuddsskatt for bedrifter.

I en eventuell tredje fase, som ligger lenger fram i tid, vil regjeringen se på tiltak for å få skape økt aktivitet i økonomien igjen.

Finansdepartementet har ikke gjort noen beregninger av hva de totale krisetiltakene mot koronaviruset vil koste norsk økonomi.

– Men vi er forberedt på at det vil måtte komme nye tiltak, sier Sanner til NTB.

Heller ikke statsminister Erna Solberg (H) kan gi et anslag.

– Det er jo helt avhengig av hvor lenge dette vil komme til å pågå og hvor sterke tiltak vi må ha, sier hun.

LES OGSÅ: Nye retningslinjer for koronakarantene

Kuttet renta

Allerede fredag morgen kom Norges Bank med en egen tiltakspakke for å motvirke de negative effektene i økonomien. Sentralbanken kuttet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen slo fast at virusutbruddet gir risiko for «et markert tilbakeslag i økonomien».

Norges Bank anbefalte samtidig å lempe på kravene til bankenes egenkapital fra 2,5 til 1 prosent, noe regjeringen kvitterte ut samme dag.

Må ofre mer

Krisetiltakene fra regjeringen skal hjelpe norsk økonomi, som nå lammes fullstendig av utbruddet av koronaviruset.

Statsministeren benyttet anledningen til å takke dem som har stått på under koronakrisen de siste ukene.

– Mange har ofret mye og ytt mye. Men vi må forberede oss på å ofre mer og yte mer framover, sa hun.