NHO og LO vil la arbeidsledige studere

300.000 personer er registrert som arbeidsledige eller permitterte. Nå vil NHO og LO endre reglene slik at de kan studere og heve kompetansen.

I dag risikerer nemlig arbeidssøkende å bli klassifisert som studenter og miste dagpengene dersom de melder seg på studier eller praktiske kurs, skriver Aftenposten.

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener koronakrisen er en god anledning til å heve kompetansen i befolkningen, gjennom at flere lærer seg å bruke digitale verktøy, fullfører videregående skole, og får yrkesfaglig kompetanse.

LES OGSÅ: Få nordmenn har tillit til at Nav klarer å håndtere koronakrisen

– Det viktigste tiltaket er at regjeringen må lempe på regelverket for dagpenger. Det må tilpasses behovet for å kunne motta dagpenger som arbeidsledig eller permittert samtidig som man tar utdanning eller får opplæring, sier Gabrielsen.