Illustrasjonsfoto.

Nedgang i antall arbeidsledige

20.821 personer er nå registrert som helt arbeidsledige i Rogaland.

Det utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,7 prosentpoeng siden 30 april.

Samtidig som antallet helt ledige synker, stiger antallet delvis ledige personer. 12 695 personer rapporterer til Nav at de nå jobber delvis. Det er en andel på 5 prosent av arbeidsstyrken, viser nye arbeidsledighetstall fra Nav. 

Totalt er det nå registrert 34.342 personer som arbeidssøkere i Rogaland. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Samlet sett er det nå 1018 færre arbeidssøkere registrert sammenlignet med utgangen av april.

– Vi ser nå en forsiktig positiv utvikling for arbeidsmarkedet i Rogaland. Samfunnet er i ferd med å åpnes gradvis opp, og da er det flere som vender tilbake til jobbene de var permittert fra. Samtidig ser vi at det færre nye arbeidssøkere som registrerer seg pr. uke, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding.