Illustrasjonsfoto.

Nav: – Laveste ledighet på fem år

Arbeidsledigheten fortsetter nedover for alle aldersgrupper.

Det viser ferske arbeidsmarkedstall fra Nav for november 2019. 

– Ikke siden september 2014 har arbeidsledigheten i Rogaland vært like lav som i november 2019, forteller Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding. 

Sammenlignet med november 2018 er det en nedgang i arbeidsledige i alle aldersgrupper. 

Også for dem som har vært langtidsledige går ledigheten nedover nå.

– Det er også gledelig at arbeidsledigheten går ned for de som har vært ledige i 26 uker eller mer, sier hun.

LES OGSÅ: Årets bedrift 2019 er kåret

5420 uten jobb

Ved utgangen av november var 5420 personer helt uten arbeid i Rogaland, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med november 2018.

1000 arbeidssøkere var deltakere i et arbeidsrettet tiltak, en reduksjon på hele 42 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Summen av helt arbeidsledige og personer i arbeidsretta tiltak gir en bruttoarbeidsledighet på 6420 personer, tilsvarende 2,5 prosent av arbeidsstyrken. 

LES OGSÅ: UiS utvikler utdanningene

Høyest i Sandnes

I november hadde Sandnes høyest bruttoarbeidsledighet med 3,0 prosent. Stavanger og Sola hadde en andel på henholdsvis 2,9 prosent og 2,8 prosent.

Nord i fylket hadde Haugesund, Karmøy og Tysvær en bruttoledighet på henholdsvis 2,5 prosent, 1,9 prosent og 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Lavest andel arbeidsledige av alle kommunene i Rogaland hadde Suldal med 1,2 prosent. 

LES OGSÅ: Pusser opp skoler – kutter kirkebygg

Utlyste stillinger 

Totalt ble det lyst ut 2730 stillinger i Rogaland i november. 

Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger var pleie og omsorg (568) ingeniør- og ikt-fag (502), og bygg- og anlegg (303).

LES OGSÅ: Selskap har kjøpt Ullandhaugtårnet