Nav har nå tilbakebetalt 1 million kroner til 23 personer

Nav har så langt utbetalt én million kroner til 23 personer som har fått urettmessige etterbetalingskrav.

Det opplyser Nav i en e-post til Dagsavisen. Nav skriver at de per 21. november har identifisert 78 domfelte som er berørt av Nav sin feiltolkning.

«Noen av disse personene har størstedelen av utenlandsoppholdet utenfor EØS-land. Vi utelukker ikke at antallet fortsatt kan øke noe.»

Nav har anslått at de må gå gjennom 2.400 saker på nytt etter at det ble klart at Nav har feiltolket EØS-reglene i en årrekke.

Til nå har de gått gjennom 1.000 saker, opplyser Nav.

500 av disse sakene er «overført til saksbehandling da de kan være aktuelle for ny behandling».

Nav har til nå omgjort 57 vedtak om etterbetaling, og hittil er det betalt ut én million kroner til 23 personer. 

Magne Fladby, leder for Navs innsatsteam for EØS-saker, sier dette i en uttalelse:

– De første etterbetalingene er nå utbetalt til de som er berørt. Vi har ca. 50 – 60 medarbeidere som kun arbeider med disse sakene. Vi arbeider så raskt vi kan, men må samtidig sikre god kvalitet i saksbehandlingen og korrekte etterbetalinger. Noen saker er kompliserte og vil ta noe tid, blant annet saker hvor personer har vært både innenfor og utenfor EØS-området. Vi er også i dialog med skatteetaten for å sikre korrekte skattetrekk.

Les våre siste saker om Nav-skandalen:

Hauglie nekter å svare på spørsmål om omstridt Nav-epost

Kontrollkomiteen: – Stortinget kan ikke godta at Hauglie nekter å svare på om hun har feilinformert i offentligheten

Nav-sjefen og statsråden uenige om kjennskap til mulige justismord