Nå kommer de tøffe kuttene

Rådmann Bodil Sivertsen la i dag fram sitt forslag til økonomiplan for Sandnes. Det er varslet harde kutt.

Råmannen har varslet betydelige innsparinger i Sandnes kommune i økonomiplanen 2021-2024.

Foreløpig er det kalkulert behov for innsparinger på rundt 250 millioner kroner i 2021. 

– Vår store utfordring er skattesvikten. Nå bruker vi av oppsparte fond for å komme oss i mål på en noenlunde måte i inneværende år, sa rådmannen til Aftenbladet nylig.

LES OGSÅ: Dette blir dyrere i Sandnes

Skattesvikt, 115 mindre i inntekter

Skattesvikten var på 192 millioner kroner ved slutten av august, mens 77 millioner er gitt som kompensasjon gjennom inntektsutjevningen, altså er det 115 millioner mindre i inntekter disponibelt, basert på foreløpige skattetall.

Økonomidirektør Torunn S. Nielsen har i et notat til partienes gruppelederne meldt at det i regjeringens statsbudsjett bare kompenseres med 28 millioner kroner i tapte skatteinntekter i 2021.

LES OGSÅ: Her skal det investeres

Har vurdert en rekke tiltak

Ifølge Sandnesposten har rådmannen signalisert ulike løsninger overfor de politiske lederne. Økt utbytte fra selskaper kommunen er (del)eier i, konkurranseutsetting av tjenester, omstrukturering med større avdelinger og enheter, legge ned og avvikle ordninger og å se på om det er mulig å øke inntektene er blant punkter som er blitt listet opp som aktuelle. Hun vil, basert på gjentatte politiske tilbakemeldinger, heller ikke nå lansere forslag om å innføre eiendomsskatt.

– Eiendomsskatt nevner jeg ikke. Det finnes ikke flertall for en slik løsning, sier Sivertsen til avisen.

Årets budsjettpresentasjon blir preget av koronaen, og færre enn vanlig får være til stede. Mediene får noen plasser, og foruten rådmannen vil ordfører, varaordfører, gruppeledere, administrative ledere og tillitsvalgte være til stede i kommunestyresalen, opplyser kommunikasjonssjef Ole Jørgen Alstadsæter.

LES OGSÅ: Vil kutte 17,5 millioner i Sandnes-skolen